Vi söker pilotföretag till nytt el-projekt

Nu söker vi testpiloter till ett projekt för att förnya de idag föråldrade elnätstarifferna. Vi har begränsat oss till området runt Östergarnslandet/Kräklingbo med omkringliggande socknar. 

Region Gotland har genom TVV fått finansiering från EU för ett projekt om nya tariffmodeller på Gotland. 2027 ska alla elnätsföretag i Sverige infört effekttariffer. Dessa kan se väldigt olika ut och det är upp till elnätsföretagen att utforma dessa. Elnäten är till för oss som användare. I detta projekt kommer vi utgå ifrån kundens behov i samband med att nätnytta skapas.

De nya tarifferna ska styras av prisincitament för kunden att flytta på laster för att gynna det lokala elnätet. Detta till skillnad ifrån hur fler och fler följer spotpriset för elhandel som tvärtom kan motverka lokal nätnytta.

Nu söker vi företag som vill delta i detta projekt och som vill vara med i utformningen av framtidens elnätstariffer. Vi söker piloter inom alla olika branscher och storlekar, men det är förstås viktigt att företaget har en möjlighet att flytta på någon last i tiden.n gör en åtgärd för varmvattnet, t ex att installera en varmvattenberedare med värmepumpsfunktion.Företagen åtar sig inget arbete mer än att medge att vi får använda dess data. Vi kommer där det behövs hjälpa till med teknik för undermätning av de laster som potentiellt kan flyttas. Företagen går inte in med någon kostnad tvärtom har de chans att välja den mest fördelaktiga tariffen. Vi läser av er nuvarande tariff och jämför med den nya där ni sen betalar det lägsta priset av dessa.

 Utformningen av den nya tariffen kommer starta 1 dec, då kommer vi behöva få ut data från företagens elanvändning de senaste 12 månaderna. Mellan den första april och sista september 2024 sker en testperiod av den nya tariffen. Då får företagen chans att testa den nya tariffen och därmed flytta på laster för att få ett bättre pris.

Skulle ni vara intresserade av att delta i detta projekt som testpilot? Kontakta projektledaren Magnus Jennerholm

 

Energicentrum logotyp svart stående

Kontakt

Magnus Jennerholm
Teknisk projektledare
070-447 77 07
magnus.jennerholm@gotland.se

Mer läsning

Läs mer om projektet