Skip to content

Publikationer

 

Här publiceras broschyrer och rapporter på tema energi och energiomställning. Trevlig läsning!

Broschyrer

Förnybara drivmedel

Fördjupa dig inom de olika förnybara drivmedel som i dag finns på marknaden. Producerat av BioDriv Öst 2019.

Biodrivmedel

För dig som vill byta till ett mer hållbart drivmedel och funderar på vilka valmöjligheter som finns. En broschyr framtagen av BioDriv ÖST i samverkan med energikontor och kommunal energi- och klimatrådgivare.

Vad är Vehicle to grid? – faktablad från Power Circle

Power Circle har tagit fram ett faktablad om Vehicle to grid (v2g). Läs mer och ladda ner faktabladet på deras webbplats.

Rapporter

Smart laddning på Gotland – rapport

En rapport framtagen 2020 av Power Circle på uppdrag av Region Gotland och Energimyndigheten.

Energigemenskap Gotland – Hur kan regelverken utvecklas för en snabbare omställning?

Beskriver det aktuella kunskapsläget kring vad energigemenskaper är och kan bli, samt vilka regelverk som behöver utvecklas för att åstadkomma detta. På uppdrag av Energicentrum Gotland 2021.

Lokal marknad i energiomställningen – förstudie

Förstudien kartlägger möjligheterna och resursbehoven för att kunna stimulera, stödja och underbygga lokal delaktighet hos företag och allmänhet i energiomställningen på Gotland. Producerad av Energicentrum Gotland 2020.

Smart Grid Gotland – förstudie

Ett projekt om hur Gotlands elnät kan moderniseras för att bli mer intelligent och effektivt. Producerad av GEAB, Vattenfall, ABB samt KTH.

Energipilot Gotland

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att möjliggöra att Gotland blir en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem. Det första steget innebar att utarbeta en färdplan för arbetet och den kan du ladda ner här. Producerad av Energimyndigheten 2019.

Vätgas och energilagring – förstudie

I förstudien har det undersökts hur energi från sol och vind kan lagras småskaligt i vätgas på gårdsnivå och till olika användningsområden. Producerad av LRF Gotland 2021.

Energieffektiva transportföretag – förstudie

Förstudien lyfter ämnet energieffektivisering och omställning till förnybara bränslen inom transportföretag. Omställningen skulle kunna leda till märkbara miljömässiga effekter. Producerad av Länsstyrelsen i Gotlands län 2018.

Färdplaner

Fossilfritt Sverige – 22 stycken färdplaner

Fossilfritt Sverige har låtit ta fram färdplaner för 22 olika branscher som ska visa på hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala.

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 
24
621 57 VISBY
Telefon / 0498-26 90 00
Energi- och klimatrådgivningen / 0498-26 33 99
Mejla oss / energicentrum@gotland.se

Nyheter

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

Energicentrum är en del av Region Gotland.
Besök gotland.se

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings