Skip to content

Förnybara energikällor

 
 

På Gotland omvandlas energi från tre förnybara primärenergislag – solenergi, bioenergi, och vindkraft. Den utvinnande energin används sedan till att värma och att förse våra hushåll med el. Hälften av elen som används på Gotland kommer från vindkraftsel genererad på ön, men här finns väldigt bra förutsättningar för både vind- och solkraft.

 

Att det blåser mycket på vår ö är vi nog alla medvetna om, och Gotland har även mest solinstrålning i hela Sverige. Vi har goda förutsättningar till förnybar energi. 2020 producerade vindkraften 522 GWh elström på Gotland, vilket motsvarar 26 100 hushålls årsförbrukningar*. Solkraften producerade samma år 6 GWh. Det kan tyckas lite i förhållande till vindkraften men solkraften växer kraftigt, och man ska komma ihåg att vindkraften haft lång tid på sig att nå upp till dagens nivåer.

* Förbrukningen är räknat på en villa som i snitt förbrukar 20 000 kWh/år

Solenergi på Gotland

 

Gotland lämpar sig utmärkt för produktion av solel, eftersom vi har bäst solinstrålning i landet. Den som har en lämplig byggnad eller mark kan sätta upp en anläggning på sin fastighet. I dag är det vanligast att fastighetsägare installerar en anläggning som klarar kraven för Egenproducerad el, tidigare benämnt mikroproduktion, men det går också att bli nettoproducent eller installera en anläggning där all el används i den egna verksamheten. Den lönsammaste anläggningen, för den som inte vill bli nettoproducent, är att använda så mycket som möjligt av den producerade elen själv i sin fastighet.

Läs mer:

Bioenergi på Gotland

 

Bioenergi är ett helt förnybart bränsle som framställs genom rötning av organiskt material, till exempel matrester, gödsel och odlade grödor. Bioenergi består till största delen av metan. I dag är bioenergi den största förnybara energikällan i Sverige om vi ser till slutlig energianvändning. Den kan användas för värmeproduktion och elproduktion men används främst som fordonsbränsle.

Läs mer:

Vindkraft på Gotland

 

En kraftig utbyggnad av vindkraft har skett – i Sverige och på Gotland. Vindkraft är en viktig energikälla och passar speciellt bra på en ö som Gotland, där det ofta blåser.

För Gotlands del är för närvarande möjligheten till utbyggnad av vindkraften begränsad. Ekonomin för förnybar el, möjligheten att få tillstånd till nya vindkraftverk och att få tillgång till distributionsnät för den producerade elen är avgörande för utbyggnaden. För att möjliggöra större utbyggnad av vindkraften behöver Gotland förstärka sin elanslutning mot fastlandet.

Sedan juli 2020 finns ökad kapacitet att mata in produktion i elnätet 65MW. För mer information och placering i kö, kontakta GEAB.

Gotlands energiomställning
Gör skillnad
Besöksadress

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 24
621 57 VISBY

Telefon
Mejla oss

Nyhetsmejl

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.