Skip to content
delad i tre: solpaneler på ett hustak, närbild på lamm, ett vindkraftverk

Förnybara energislag på Gotland

På Gotland omvandlas energi från tre förnybara primärenergislag – solenergi, bioenergi, och vindkraft. Den utvinnande energin används sedan till att värma och att förse våra hushåll med el. Hälften av elen som används på Gotland kommer från vindkraftsel genererad på ön, men här finns väldigt bra förutsättningar för både vind- och solkraft.

Att det blåser mycket på vår ö är vi nog alla medvetna om, och Gotland har även mest solinstrålning i hela Sverige. Vi har goda förutsättningar till förnybar energi. 2022 producerade vindkraften 436 gigawattimmar, GWh, elström på Gotland. Det motsvarar 21 800 hushålls årsförbrukning av el*. Solkraften producerade samma år 22,2 GWh. Det kan tyckas lite i förhållande till vindkraften men solkraften växer kraftigt, och vi ska komma ihåg att vindkraften haft lång tid på sig att nå upp till dagens nivåer.

* Förbrukningen är räknat på en villa som i snitt förbrukar 20 000 kWh/år

Solenergi- Nya möjligheter och energigemenskaper

 

Gotland har högst solinstrålning i landet och lämpar sig utmärkt för produktion av solel. Tack vare nya regler juli 2022 är det möjligt att sälja mer solel än vad som köps in ifrån ditt elhandelsbolag. Detta gör att det inte är lika viktigt att göra en exakt beräkning av storleken för din solanläggning. 

En energigemenskap innebär att en grupp individer eller lokalsamhällen samarbetar för att producera och använda energi på ett gemensamt och hållbart sätt. Genom lokal äganderätt och deltagardrivna initiativ strävar energigemenskaper ofta efter att främja förnybara energikällor, så som en solcellspark, och minska beroendet av centraliserade energisystem

Läs mer:

Bioenergi – Hållbart bränsle från organiskt material

 

Bioenergi är ett helt förnybart bränsle som framställs genom rötning av organiskt material, till exempel matrester, gödsel och odlade grödor. Bioenergi består till största delen av metan. I dag är bioenergi den största förnybara energikällan i Sverige om vi ser till slutlig energianvändning. Den kan användas för värmeproduktion och elproduktion men används främst som fordonsbränsle.

Läs mer:

Vindkraftsutbyggnad på Gotland
– Utmaningar och möjligheter för förnybar energi

 

En kraftig utbyggnad av vindkraft har skett – i Sverige och på Gotland. Vindkraft är en viktig energikälla och passar speciellt bra på en ö som Gotland, där det ofta blåser.

För Gotlands del är för närvarande möjligheten till utbyggnad av vindkraften begränsad. Ekonomin för förnybar el, möjligheten att få tillstånd till nya vindkraftverk och att få tillgång till distributionsnät för den producerade elen är avgörande för utbyggnaden. För att möjliggöra större utbyggnad av vindkraften behöver Gotland förstärka sin elanslutning mot fastlandet.

Sedan juli 2020 finns ökad kapacitet att mata in produktion i elnätet 65MW. För mer information och placering i kö, kontakta GEAB.

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 
24
621 57 VISBY
Telefon / 0498-26 90 00
Energi- och klimatrådgivningen / 0498-26 33 99
Mejla oss / energicentrum@gotland.se

Nyheter

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

Energicentrum är en del av Region Gotland.
Besök gotland.se

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings