Skip to content
Kvinna på cykel i stad

Mobilitet på Gotland 

Energicentrum Gotland ska vara ett nav för frågor kring hållbart resande och ett fossilfritt transportsystem på Gotland. Det finns redan gott om sådana genomförda projekt på Gotland. Ambitionen är att fortsätta att i ännu högre grad skapa aktiv delaktighet från allmänhet och företag.

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av den koldioxid som släpps ut på Gotland. Då är inte sjöfart och flyg inräknat. Vi har alltså en stor utmaning framför oss att minska våra utsläpp. Förutom den snabbt växande övergången till el- och även gasfordon kan den befintliga fordonsparken utnyttja biobränslen genom HVO för diesel- och konvertering till biogas eller Etanol för bensinfordon. Både som privatperson och företagare finns det många åtgärder att vidta som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Mobilitet vad är det?

Mobilitet är ett samlingsbegrepp inom samhälls- och transportplanering för hur människors behov får styra hur samhället planeras och byggs för att underlätta vår vardag. Begreppet ersätter inte ’transporter’ och ’resande’ som traditionellt använts för förflyttning av människor och gods. Däremot går begreppet att använda bredare och ger nya lösningar och perspektiv på hur människor kan förflytta sig utifrån samhällets behov av omställning.

Oavsett förutsättningar handlar mobilitet om att göra smarta, hållbara val i vardagen. Det kan vara att välja färdmedel efter tillfälle och behov. Människors behov varierar från dag till dag, alltså borde även färdmedlet göra det. Men ofta väljer vi samma transportmedel utan att reflektera, av rutin och vana. Därför behöver samhället planeras och byggas så att det blir lätt att göra rätt.

Fossilfria transporter

Ny kunskaps- och samarbetsplattform för fossilfria transporter lanserad.
För att accelerera omställningen till fossilfria transporter utvecklades drivmedla.se, en plats där oberoende fakta, data och guidelines har samlats på ett och samma ställe.  Plattformen är till för dig som vill hitta ny kunskap, bli inspirerad av andra eller hitta aktörer att samarbeta med frågor kring fossilfria transporter. Drivmedla.se är öppen för alla och ska främja samarbete, ge underlag för investeringar och strategisk vägledning. 

Här hittar du bland annat information om befintlig infrastruktur och den kommande planerade etableringen för fossilfria drivmedel. Tex kan alla aktörer som vill sätta upp laddstolpar få en överblick var behoven finns, stöd i prognostisering av marknad och se tillgänglig mark. Plattformen innehåller också statistik, kartor och prognoser både på nationell och lokal nivå. 

Här finns också massor av inspiration, guidelines och fakta för underlag och beslut. Vi hoppas att det kan hjälpa dig i ditt arbete med att ställa om till fossilfria transporter! 

Läs mer:

Elfordon

Gotland har, med sina korta avstånd, gynnsamma topografi och avsaknad av motorvägar, bra förutsättningar för elbilar. Under de senaste åren har vi fått en väl utbyggd laddinfrastruktur för elfordon. Antalet elbilar ökar stadigt på Gotland.

Laddstationer

Det finns ett 60-tal laddplatser runt om på ön. Av dessa är fyra stycken snabbladdare och de är placerade i Fårösund, Hemse och Visby. Många av laddstationerna finns vid besöksmål och vid livsmedelsbutiker på ön, där många stannar lite längre.

Läs mer:

Biodrivmedel

Biogas

På Gotland har vi sedan 2009 egenproduktion av biogas, som i sin tur uppgraderas och komprimeras till fordonsgas. Det gör att vi får en fordonsgas som är tillverkad till 100% av biogas.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är ren och komprimerad metangas. Metangas kommer antingen från fossil gas via utvinning vid gasfält, eller som biogas genom rötning av organiskt material så som matrester, gödsel och odlade grödor. Vid rötningen bildas koldioxid, vattenånga mm som måste renas innan det kan bli fordonsgas. När gasen är renad, komprimeras den till 200 bars tryck. Med en fylld gastank kan din bil köra 30-45 mil.

Tanka fordonsgas

Det finns flera ställen runt om på ön där det går att tanka fordonsgas. I Visby återfinns två tankställen, på norra delen av ön i Lärbro och på södra delen av ön i Alva. Räknat på antalet invånare är Gotland gasmackstätast i landet!

HVO

Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO) är en typ av biodiesel, helt framställt av förnybara komponenter så som vegetabiliska och animaliska fetter. Tanka din dieselbil med HVO du kan du sänka bilens utsläpp av växthusgaser med 80-90% jämfört med fossil diesel. Tankställen för HVO finns i Visby, Roma, Hejde och i Hemse. Hos BioDrivÖST kan du läsa mer om HVO.

Läs mer:

Kollektivtrafiken på Gotland

Region Gotland kan du läsa mer om kollektivtrafiken och vad som är aktuellt just nu.

Cykla på Gotland

Region Gotland kan du läsa om förutsättningarna för cykling på Gotland.

Cykelvänlig arbetsplats är en utmaning för arbetsplatser på Gotland, för arbetsgivare som vill ge sina medarbetare bättre förutsättningar för att ta cykeln till jobbet. 

Framtida mobilitetslösningar

Det finns många mobilitetslösningar som fortfarande behöver hitta sin plats på Gotland.

närbild på man som kör bil
Samåkningstjänst

En tjänst som erbjuder samåkning. Det kan exempelvis vara en taxitjänst där du delar din taxiresa med en annan person som ska åt samma håll eller destination som du själv.

modernt hus med solpaneler på taket. Staplad stenmur i förgrunden
Granskapskontor

Det är som det låter – ett kontor som finns i ditt grannskap, nära ditt hem.

Ellastcykel
Paketbox

En leverantörstjänst där paket levereras till boxar och du sedan själv hämtar ut, istället för att ett leveransföretag ska köra runt till flertalet adresser.

Energicentrums projekt inom mobilitet

Mobilitetspusslet

Invanda beteenden i hur vi transporterar oss behöver förändras. Vi behöver ställa om till en kombination av olika färdmedel, planera och anpassa oss till nya vanor. Mobilitetspusslet är en metod som hjälper till att påbörja arbetet med mobilitetsfrågor på din plats för att ändra dessa vanor

Mobilitetslösningar – hållbart resande

Mobilitetslösningar eller mobilitetsåtgärder är samlingsnamn för sådant som förändrar våra befintliga behov av att resa och transportera oss. En hållbar mobilitetslösning ersätter den egenägda fossildrivna bilen. Principer för mobilitet och hållbart resande kan utgöras av tre steg. Läs vidare om stegen på vår sida.

Mobilitetsveckan

Ett Europeiskt initiativ som äger rum runt om i Europa mellan den 16 och 22 september varje år. Initiativet är ett sätt att uppmuntra och underlätta till hållbara resor och transporter. 

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 
24
621 57 VISBY
Telefon / 0498-26 90 00
Energi- och klimatrådgivningen / 0498-26 33 99
Mejla oss / energicentrum@gotland.se

Nyheter

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

Energicentrum är en del av Region Gotland.
Besök gotland.se

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings