Skip to content

Omställnings­stöd

 
 

Det finns olika finansiella omställningsstöd att söka för minskad klimatpåverkan och energianvändning. 

Här samlar vi dessa. Stöden kan riktar sig till såväl privatpersoner som föreningar och företag.

Affärs- och omställningscheckar 

Små och medelstora företag på Gotland kan söka stödet, som delas ut av Region Gotland. Insatserna ska bidra till att öka tillväxtviljan, öka konkurrenskraften och stärka omställningsförmågan och kan beviljas för att anlita externa tjänster. Stödet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kan sökas till och med den sista maj 2023 via Tillväxtverkets webbplats. Det går att söka stöd inom fem utvecklingsområden: Grön omställning, Innovation, Internationalisering, Kompetens och Digitalisering.

Läs mer hos:

Mini-projekt

Utvecklingsbolag, LRF-avdelningar, lokala föreningar och liknande kan söka stöd hos Leader Gute till så kallade mini-projekt för att undersöka möjligheterna för lokal användning och produktion av förnyelsebar energi.  Det kan exempelvis handla om olika typer av kommunikations- eller konsultinsatser; undersökningar, kartläggningar och analyser. Stödet är på 40 000 kr inklusive moms.

Läs mer hos:

 

Grön teknik

Grön teknik är ett skatteavdrag för privatpersoner. Det fungerar likt rut och rot där du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför din installation. Grön teknik ges för installation av:

Nätanslutet solcellssystem

Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

System för egenproducerad elenergi

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Laddningspunkt för elfordon

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 

Klimatklivet

Naturvårdsverkets stöd Klimatklivet vänder sig till lokala och regionala investeringar som bidrar till största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med Klimatklivet är att minska utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

 

Ladda bilen

Är ett bidrag för laddstationer till elbil. Finns att söka för organisationer, bostadsrättsföreningar och primärt för företags egna interna bruk. Vill du söka stöd för publik laddning? Gör i stället det genom Klimatklivet.

Läs mer hos:

 

Konvertering till biodrivmedel

Går inte att söka ännu. Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att analysera förutsättningarna för att konvertera befintliga fordon till lågutsläppsfordon. 

Läs mer hos:

 

Stöd för minskad elanvändning

Projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier och andra lokaler kan få finansiering från Naturskyddsföreningens fond för energieffektivisering. För företag och bostadsrättsföreningar går det att ansöka om stöd för till exempel belysning, vitvaror, ventilation och mer energieffektiv uppvärmning – men det är viktigt att ansökan görs innan åtgärderna påbörjas.

Gotlands energiomställning
Gör skillnad
Besöksadress

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 24
621 57 VISBY

Telefon
Mejla oss

Nyhetsmejl

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.