Sök omställnings­stöd

Det finns olika finansiella stöd, för privatpersoner, föreningar och företag att ansöka om för att minska klimatpåverkan och energianvändningen.

Här listar vi aktuella omställningsstöd som finns att söka, eller som är på gång.

Gå till avsnitt

Gå till avsnitt

Affärs- och omställningscheckar till små och medelstora företag på Gotland

Insatserna ska bidra till att öka tillväxtviljan, öka konkurrenskraften och stärka omställningsförmågan och kan beviljas för att anlita externa tjänster. Stödet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kan sökas till och med den sista maj 2023 via Tillväxtverkets webbplats. Det går att söka stöd inom fem utvecklingsområden: Grön omställning, Innovation, Internationalisering, Kompetens och Digitalisering.

Läs mer hos:

Region Gotland

Förnyelsebar energi: stöd till mini-projekt

Utvecklingsbolag, LRF-avdelningar, lokala föreningar och liknande kan söka stöd hos Leader Gute till så kallade mini-projekt för att undersöka möjligheterna för lokal användning och produktion av förnyelsebar energi.  Det kan exempelvis handla om olika typer av kommunikations- eller konsultinsatser; undersökningar, kartläggningar och analyser. Stödet är på 40 000 kr inkl. moms.

Läs mer hos:

Leader Gute

Grön teknik

Grön teknik är ett skatteavdrag för privatpersoner. Det fungerar likt rut och rot där du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför din installation.

Grön teknik ges för installation av:
Nätanslutet solcellssystem

Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

System för egenproducerad elenergi

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Laddningspunkt för elfordon

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer hos:

Skatteverket

Energimyndigheten

Klimatklivet

Naturvårdsverkets stöd Klimatklivet vänder sig till lokala och regionala investeringar som bidrar till största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med Klimatklivet är att minska utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Läs mer hos:

Länsstyrelsen

Naturvårdsverket

Ladda bilen - bidrag för laddstation till elbil

Är ett bidrag för laddstationer till elbil. Finns att söka för organisationer, bostadsrättsföreningar och primärt för företags interna bruk. Vill du söka stöd för publik laddning? Gör det genom Klimatklivet.

Läs mer hos:

Naturvårdsverket

Premie för konvertering av bilar till biodrivmedel

Går inte att söka ännu, Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att analysera förutsättningarna för att konvertera befintliga fordon till lågutsläppsfordon.

Läs mer hos:

Regeringen

Stöd för minskad elanvändning från Naturskyddsföreningen

Projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier och andra lokaler kan få finansiering från Naturskyddsföreningens fond för energieffektivisering. För företag och bostadsrättsföreningar går det att ansöka om stöd för till exempel belysning, vitvaror, ventilation och mer energieffektiv uppvärmning – men det är viktigt att ansökan görs innan åtgärderna påbörjas.

Läs mer hos:

Naturskyddsföreningen

 

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.