Sök omställnings­stöd

Det finns olika finansiella stöd, för privatpersoner, föreningar och företag att ansöka om för att minska klimatpåverkan och energianvändningen.

Här listar vi aktuella omställningsstöd som finns att söka.

Gå till avsnitt

Gå till avsnitt

Grön teknik

Grön teknik är ett skatteavdrag för privatpersoner. Det fungerar likt rut och rot där du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför din installation.

Grön teknik ges för installation av:
Nätanslutet solcellssystem

Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

System för egenproducerad elenergi

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Laddningspunkt för elfordon

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer hos:

Skatteverket

Energimyndigheten

Elcertifikat

Privatpersoner och företag som producerar egen el från solceller kan få elcertifikat, som bidrar till att det blir mer lönsamt att producera förnybar el. För varje megawattimme (MWh) förnybar el som produceras kan man få ett elcertifikat av staten, som sedan säljs på den öppna marknaden.

Priserna på elcertifikat har sjunkit mycket senaste åren därför blir den ekonomiska vinningen liten/obefintlig.

Läs mer hos:

Energimyndigheten

Klimatklivet

Naturvårdsverkets stöd Klimatklivet vänder sig till lokala och regionala investeringar som bidrar till största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med Klimatklivet är att minska utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Läs mer hos:

Länsstyrelsen

Naturvårdsverket

Premie för konvertering av bilar till biodrivmedel

Går ej ännu att söka, besked kommer senast 1 juni 2021

Läs mer hos:

Regeringen

Ladda bilen - bidrag för laddstation till elbil

Är ett bidrag för laddstationer till elbil. Finns att söka för privatpersoner samt organisationer och bostadsrättsföreningar.

Läs mer hos:

Naturvårdsverket

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.