Skip to content

Mobilitetspusslet

– hållbar mobilitet på landsbygden

Kul att du har hittat till projektet Mobilitetspusslet. Här på sidan kommer vi beskriva en metodik för att arbeta med mobilitetsfrågor utifrån en specifik plats, där till exempel en sockenförening eller ett byalag arbetar för lokal utveckling.

Våra invanda beteenden i hur vi transporterar oss behöver förändras. Vi behöver ställa om till en kombination av olika färdmedel, att planera och anpassa oss till en del nya vanor. Det är utmanande att hitta en lösning som utmanar flexibiliteten som den egenägda bilen ger oss – inte minst på landsbygden.

På många platser utanför de större tätorterna gror en frustration över att vara beroende av bil eller att kollektivtrafiken inte uppfyller önskade krav. Alla platser och individer har olika förutsättningar för hållbar mobilitet – därför behövs flera olika lösningar. Oavsett förutsättningar handlar det om att göra smarta val i vardagen. Ett smart val är att välja färdmedel efter tillfälle och behov. Dessa smarta val gynnar både miljön och den egna plånboken.

Mobilitetspusslet är en metod som hjälper till att påbörja arbetet med mobilitetsfrågor på din plats. Fundera på: När kan du välja bort bilen och ersätta den med en annan mobilitetslösning?

  • Ett projekt som drevs 2022 av den kommunala energi- och klimatrådgivning på Energicentrum Gotland.
  • En metod för att arbeta med mobilitetsfrågor på landsbygden.
  • Resulterade i ett material som till exempel kan användas av sockengrupper och byalag. Materialet finns samlat på denna sida. 
  • Läs mer om projektet på Mobilitetspusslets projektsida.
  • Ladda ner broschyr om Mobilitetspusslet.
kollage_web_mobilitespusslet 3

Metoden Mobilitetspusslet

Vi har skapat en metod för att ni i er socken eller lokala gemenskap ska komma igång och arbeta med mobilitetsfrågor tillsammans med andra som bor och verkar på samma plats. En viktig pusselbit i arbetet är att tidigt få kontakt med varandra. Att hitta gemensamma utgångspunkter för att utveckla platsen ni bor och verkar på.

Nedan presenterar vi de olika metodstegen, där en träff med aktiva föreningar inleder arbetet. Därefter kan med fördel en resvaneundersökning genomföras bland er som bor och är verksamma i trakten. När resultatet av den ska redovisas kan ni genomföra en workshop tillsammans. Under workshopen uppmärksammas både behov och resurser. Genom att både göra en resvaneundersökning och identifiera behov och resurser på platsen har ni tillsammans skapat en mobilitetskartläggning att jobba vidare med. Allt beskrivs steg för steg här på webbplatsen.

Illustration av mobilitetspusslets metod

Steg 1.

Inledande möte 

Du som läser det här är kanske en av initiativtagarna till att arbeta med mobilitetsfrågor på platsen där du bor och verkar?

Är ni redan en befintlig grupp eller förening som jobbar med lokala frågor tillsammans och som vill hitta sätt att öka servicen och minska era resor och transporter av varor, då är den här metoden en bra start. Är du själv i dina funderingar? Försök hitta en förening som du kan få draghjälp av.

Enligt metoden rekommenderar vi att ni genomför en workshop med alla intresserade i trakten där ni gemensamt identifierar era behov och resurser. Workshopen föregås av en resvaneundersökning.

Så här gör ni:
 • Definiera området ni vill arbeta med och sammanställ de föreningar och lokala grupper som verkar där.
 • Bjud in representanter från de olika föreningarna till ett första möte.
 • Under det första mötet: boka in datum för att bjuda in boende och verksamma i området till en workshop, läs mera om workshopen under steg tre.
 • I samband med att ni bjuder in till workshopen rekommenderar vi att ni skickar ut en resvaneundersökning till boende och verksamma i trakten, läs vidare under steg två.
 • Resultat från resvaneundersökningen bör vara klart när workshopen genomförs.

Här bredvid finns samlat material som ska göra det enkelt för er att komma i gång med arbetet. Vi har bland annat tagit fram exempel på en inbjudan och en mobilitetsbingo.

Inför mötet – tips och material

Steg 2.

Resvaneundersökning 

För att få veta hur de som bor och verkar på en plats transporterar sig i sin vardag har vi tagit fram en resvaneundersökning, RVU. Svaren från undersökningen kan utgöra underlag för ert fortsatta arbete med mobilitetsförändringar och framtida lösningar. Undersökningen ger er inte bara en bild av hur mobilitetsvanorna ser ut, utan ni får även koll på vilka mobilitetslösningar som de tillfrågade är mest intresserade av. Så att det blir rätt lösning på rätt plats!

Vi har tagit fram ett frågepaket som ska ge er en heltäckande bild över de boendes behov av resor och transporter. Ni kan välja att genomföra enkäten digitalt eller i pappersformat. Tänk på att det kan vara lättare att sammanställa resultatet om den genomförs digitalt. Här intill finns en faktaruta med tips på hur ni kan skapa en digital enkät. Vi har i det här fallet beskrivit gratisverktyget Google forms, men det finns även andra verktyg.

Enkäten uppskattas ta 5 till 10 minuter att genomföra. Här intill finns förslag på följebrev som kan skickas med eller länkas till enkäten. Det finns även en förklarande ordlista som kan bifogas eller länkas till enkäten. Den underlättar för att förstå innebörden av frågorna i enkäten.

Material till resvaneundersökning

Steg 3.

Workshop – vilka pusselbitar har ni? 

Nu har det blivit dags att samla de boende och verksamma i trakten för att jobba vidare med mobilitetsfrågor och göra en enklare form av mobilitetskartläggning för platsen.

Vi har tagit fram en Powerpointpresentation som ni kan utgå ifrån och anpassa till er egen, som en inledning på mötet. Här beskrivs vad mobilitet är och varför det är viktigt att jobba gemensamt med mobilitetsfrågor.

Med utgångspunkt i den resvaneundersökning som genomförts och presentationen har ni bra underlag att genomföra en workshop. Syftet med den är att få reda på deltagarnas mobilitetsbehov och nuvarande resurser.

Våra behov: Alla har vi behov av att förflytta oss mellan olika aktiviteter så som jobb, skola, fritidsaktiviteter, kultur, gemenskap, service, vård med mera. Eller så har vi behov av att få varor och tjänster till vårt hem. För att det ska fungera behövs transporter eller andra lösningar.

Våra resurser: I dag har vi redan ett antal resurser för att säkerställa att våra behov blir tillfredsställda, såsom olika fordon, tid, gemensamhetslokaler, kollektivtrafik och sociala medier, där vi lätt når varandra.

Det här behöver ni: pennor, postit-lappar, A3-papper
I Ordlistan har vi samlat ord/begrepp som kan behöva en förklaring. 

Material till workshop

Kartlägg behov
 • Placera deltagarna i grupper med 4 till 6 personer i varje. Be först deltagarna att lista alla sina behov på postit-lappar, exempelvis:
 • Gruppen samlar sina lappar på ett större pappersark, identifierar och klustrar ihop liknande behov.
post-it behov 3
Kartlägg resurser
 • Upprepa övningen, fast identifiera i stället resurser. 
 • Klustra ihop liknade behov på ett större pappersark.
post-it resurser 3
Hitta lösningar för hållbar mobilitet

När deltagarna har listat sina behov och resurser, både individuellt och på platsen kan arbetet börja med att hitta lösningar för hållbar mobilitet. Vilket behov har många gemensamt, till exempel att åka till återvinningen, kan vi hjälpas åt, kanske med släpkärra? Är vi flera som ska till centralorten vid likande tider som kan samåka? Den pendlarparkering som finns behöver ha laddplatser och bättre belysning, kan vi i föreningen jobba vidare med det? Se instruktioner för en lyckad workshop här intill.

På sidan Mobilitetslösningar finns inspiration och förslag på lösningar samt “Ta nästa steg”-tips. Vad passar på just er plats?

Gå till sidan om mobilitetslösningar och inspireras

Grattis!

Er egen mobilitetskartläggning

Efter att ha genomfört en resvaneundersökning och workshop har ni nu fått fram ett bra material som underlag för fortsatt arbete med mobilitetsfrågor på er plats. Ni kan med fördel sammanställa behov och resurser med hjälp av den mall vi tagit fram, se ovan.

Genom att sammanställa resvaneundersökningen samt behov och resurser från workshopen har ni fått fram er egen mobilitetskartläggning för er socken.

Mobilitetskartläggningen är en bra grund att kunna arbeta vidare med. Som ett bevis för ert arbete har vi tagit fram ett “diplom” som ni kan sätt upp synligt för besökare. Diplomet visar att ni har gjort en resvaneundersökning och vilka de viktigaste punkterna är i den samt vilka behov och resurser ni vill arbeta vidare med. Ni kan med fördel lista de tre mobilitetsåtgärder ni kommer jobba vidare med.

Steg 4.

Ta steget

Utgå ifrån den mobilitetskartläggning ni tagit fram. Här nedan har vi listat ett antal frågeställningar ni kan arbeta vidare med för att ta nästa steg i ert Mobilitetspussel. Vad kan ni göra gemensamt och vad går att utveckla på platsen – så att servicen ökar men transportbehoven minskar?

Tre områden att arbeta vidare med

Analysen av resvaneundersökningen samt listan med gemensamma behov och resurser utgör nu starten för ert arbete med att lägga mobilitetspusslet på eran plats. Välj ut cirka tre områden ni vill arbeta vidare med och bilda arbetsgrupper som kan driva idéerna framåt. Nu kan det vara bra att ta hjälp av andra organisationer som arbetar med utveckling och lärande på landsbygden, samt att söka finansiellt stöd.

I högerspalten listar vi några organisationer som arbetar aktivt med levande landsbygder. Exempelvis Leader, hos dem går det att söka pengar till olika landsbygdprojekt, Hela Sverige ska leva som har en metodhandbok om lokal utveckling och Gröna mobilister som har många bra tips om mobilitet på landsbygden. Det finns även många nätverk och studieförbund som aktivt arbetar med utveckling och lärande.

Lycka till med ert fortsatta arbete för att få ihop platsens hållbara mobilitetspussel!

Hjälp på vägen

kollage levande landsbyggd
Gotlands energiomställning
Gör skillnad
Besöksadress

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 24
621 57 VISBY

Telefon

0498-26 90 00

Energi- och klimatrådgivningen

0498-26 33 99  

Mejla oss

Nyhetsmejl

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings