Skip to content
Tredelad bild. Solpanelr på ett fält kyrka i bakgrudnen. Svartvita kossor tittar in i kameran. Skylt för laddningsplats för bilar

Gotland – framtiden för hållbar energi

I utvecklingsstrategin “Vårt Gotland 2040” har Gotland bland annat som mål att 2040 ha ett energisystem baserat på förnybar energi. 2045, fem år efter, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

Utsläpp från verksamheter inom Sveriges gränser ska då vara minst 85 procent lägre än 1990.
Detta är beslutat av Sveriges riksdag.

 

Elektrifierat samhälle – ökat behov

En förutsättning att vi ska klara nettonollutsläppen är elektrifieringen av samhället. Orsaken till det ökade behovet är att vi behöver byta ut fossila bränslen till elbaserade lösningar för värme, drivmedel och industriprocesser.

Det är en viktig del i energiomställningen samtidigt som den skapar stora möjligheter i form av tillväxt och nya jobbtillfällen i många sektorer och branscher.

Vårt behov av el kommer tredubblas till ca år 2030 och ytterligare öka. Redan de närmaste åren bedöms efterfrågan på el öka rejält. Elproduktionen behöver byggas ut med cirka 100–250 TWh på 25 år om Sverige ska möta den ökande efterfrågan och reinvesteringsbehov. För Gotlands del betyder det uppgå till 3,5 TWh år 2045. Idag använder vi på Gotland 1 TWh. 

Samtidigt som vi behöver öka produktionen av el behöver vi också dämpa behovet av ny el och använda elnätet på ett mer effektivt och flexibelt sätt. Potentialen för energieffektivisering och ökad flexibilitet är stor i samtliga användarsektorer.

Nyckeln till framgångsrik omställning ligger i ett nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verkar på Gotland; allt från besökare, fast- och säsongsboende, föreningar och företag till offentliga organisationer. 

 

Energiperspektiv 1 – Oskar Lindehejd, VD Geab

Först ut i Energiperspektiv Gotland  gästas av Oskar Lindehejd, VD för Geab, som delar med sig av insikter om de strategiska beslut och tekniska lösningar som är avgörande för öns energiomställning.

Energiperspektiv 2 – Amanda Ringkvist ReMarket Klintehamn

Vi besöker ReMarket och Amanda Ringkvist i Klintehamn och pratar om hållbarhet, omställning och hur Klintehamns på kort tid blivit Gotlands ledande second hand-mekka. 

Energiperspektiv 3– Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande

Tredje delen av Energiperspektiv Gotland – en serie som utforskar förutsättningar och utmaningar för energiomställningen på ön. Vi möter Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande, och för ett öppet samtal om hur ligger till med Region Gotlands mål att bli klimatneutralt år 2040. 

Energiperspektiv Gotland –  en webbserie om öns energiomställning

El-behovet ökar och vi kan inte räkna med att nuvarande huvudkällor så som vind- och vattenkraft från Norrland samt några kärnkraftverk kan förse oss och resten av landet med energi. Den räcker inte till. Alla regioner måste bidra med produktion för sin konsumtion.

De allra flesta på Gotland har en generellt positiv grundinställning till skiftet till förnybar energi. Men vi ser också att det uppstår osäkerheter och frågor när planerna blir konkreta och det kanske kommer innebära att vi kommer att få ett vindkraftverk, en biogasanläggning eller solpark, i närheten där vi verkar och bor.

Vi på Energicentrum Gotland har därför startat intervjuserien Energiperspektiv Gotland där ambitionen är att olika frågor och perspektiv kommer fram 

Du kan också läsa mer här på vår hemsida där vi redogör för fakta kring de olika energislagen. 

Energiomställningen – vi ska gå före

Gotland tänker gå före i energiomställningen. Det samlade Gotland har tidigt stakat ut vägen mot det förnybara genom att vara pionjärer inom vindkraft där idag hälften av vår energikonsumtion produceras förnybart på ön. 

Nu tar vi nästa steg och arbetar mot målet 2040 – ett helt förnybart energisystem. Gotlands avgränsning som ö gör det väl lämpat som en plats att prova ut nya lösningar som sedan kan replikeras och skalas upp i övriga Sverige och EU. Vi har en stark politisk vilja, ett förstklassigt Campus med energifokus samt en befolkning och ett näringsliv som kännetecknas av handlingskraft. Det ger oss grundförutsättningarna vi behöver.


Gotlands utvecklingsstrategi  

Utvecklingsstrategi framtagen av Region Gotland.

Energi- och klimatstrategi för Gotland  

Länsstyrelsen Gotlands län har antagit en energi- och klimatstrategi – Tillsammans mot 2030.

Läs mer:

Energipilot Gotland – Energimyndighetens uppdrag

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Energimyndigheten fick 2018 i uppdrag av regeringen att möjliggöra för att Gotland att vara ett pilotområde som skulle gå före i omställningen till ett hållbart energisystem.

En färdplan togs fram 2018-2019 och genomförandet av färdplanen var tänkt att stärka Gotlands kapacitet att nå målen tidigare än övriga Sverige. Uppdraget regeringen givit Energimyndigheten, Energipilot Gotland, avslutades i mars 2023. På denna artikelsida kan du läsa mer om det indragna energipilot-uppdraget.

Åtgärdsförslagen

Energipilot Gotland var indelat i sju delområden, till respektive område togs åtgärder fram med olika parter som ansvarig utförare. Energicentrum var en av åtgärderna i paketet Lokal förankring och kapacitet.

Läs mer:

Fördjupning

Energimyndigheten

Läs mer om energipiloten på Energimyndighetens webbplats.

Rapportering Energipilot Gotland

Rapportering Energipilot 2020 går det att se status för respektive åtgärd.

Färdplan

Färdplanen innehåller såväl konkreta åtgärder som förslag kring uppdraget Energipilot Gotland.

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 
24
621 57 VISBY
Telefon / 0498-26 90 00
Energi- och klimatrådgivningen / 0498-26 33 99
Mejla oss / energicentrum@gotland.se

Nyheter

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

Energicentrum är en del av Region Gotland.
Besök gotland.se

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings