Skip to content

Gotland visar vägen i energiomställningen

 

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra att Gotland går före i omställningen till ett hållbart energisystem. I utvecklingsstrategin Vårt Gotland – 2040 har Gotland som mål att vi 2040 har ett energisystem baserat på förnybar energi.

2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläpp från verksamheter inom Sveriges gränser ska då vara minst 85 procent lägre än 1990. Detta är beslutat av Sveriges riksdag.

Nyckeln till framgångsrik omställning ligger i ett nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verkar på Gotland; allt från besökare, fast- och säsongsboende, föreningar och företag till offentliga organisationer. Det finns en färdplan för arbetet hur vi ska stärka Gotlands kapacitet att nå utsläppsmålen tidigare än övriga Sverige.

Energiomställningen –
vi ska gå före

Gotland tänker gå före i energiomställningen. Det samlade Gotland har tidigt stakat ut vägen mot det förnybara genom att vara pionjärer inom vindkraft där idag hälften av vår energikonsumtion produceras förnybart på ön. Nu tar vi nästa steg och arbetar mot målet 2040 – ett helt förnybart energisystem. Gotlands avgränsning som ö gör det väl lämpat som en plats att prova ut nya lösningar som sedan kan replikeras och skalas upp i övriga Sverige och EU. Vi har en stark politisk vilja, ett förstklassigt Campus med energifokus samt en befolkning och ett näringsliv som kännetecknas av handlingskraft. Det ger oss grundförutsättningarna vi behöver.

Gotlands utvecklingsstrategi  

Utvecklingsstrategi framtagen av Region Gotland.

Energi- och klimatstrategi för Gotland  

Länsstyrelsen Gotlands län har antagit en energi- och klimatstrategi – Tillsammans mot 2030.

Läs mer:

Energipilot Gotland – Energimyndighetens uppdrag

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra för att Gotland att vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem.

En färdplan, Energipilot Gotland, för arbetet har tagits fram och genomförandet av färdplanen ska stärka Gotlands kapacitet att nå målen tidigare än övriga Sverige.

Åtgärdsförslag

Energipilot Gotland är indelat i sju delområden, till respektive område har åtgärder tagits fram med olika parter som ansvarig utförare. Åtgärderna är pågående, slutförda eller ej påbörjade. Energicentrum var en av åtgärderna i paketet Lokal förankring och kapacitet. I Rapportering Energipilot 2020 går att se status för respektive åtgärd.

Läs mer:

Fördjupning

Här samlar vi material kopplat till Energipilot Gotland

Energimyndigheten

Läs mer om energipiloten på Energimyndighetens webbplats.

Rapportering Energipilot Gotland

Rapportering Energipilot 2020 går att se status för respektive åtgärd.

Färdplan

Färdplanen innehåller såväl konkreta åtgärder som förslag på hur uppdraget kan fort- sätta att bedrivas. För att möjliggöra att Gotland ställer om snabbare än övriga Sverige krävs extra satsningar på Gotland – genom stärkt organisatorisk kapacitet och ekono- miska resurser.

Gotlands energiomställning
Gör skillnad
Besöksadress

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 24
621 57 VISBY

Telefon
Mejla oss

Nyhetsmejl

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.