Skip to content

Gotland visar vägen i energiomställningen

 

I utvecklingsstrategin “Vårt Gotland  2040” har Gotland bland annat som mål att 2040 ha ett energisystem baserat på förnybar energi.

2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläpp från verksamheter inom Sveriges gränser ska då vara minst 85 procent lägre än 1990. Detta är beslutat av Sveriges riksdag.

Nyckeln till framgångsrik omställning ligger i ett nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verkar på Gotland; allt från besökare, fast- och säsongsboende, föreningar och företag till offentliga organisationer. 

Var med när Gotland ställer om!

Energiomställningen –
vi ska gå före

Gotland tänker gå före i energiomställningen. Det samlade Gotland har tidigt stakat ut vägen mot det förnybara genom att vara pionjärer inom vindkraft där idag hälften av vår energikonsumtion produceras förnybart på ön. Nu tar vi nästa steg och arbetar mot målet 2040 – ett helt förnybart energisystem. Gotlands avgränsning som ö gör det väl lämpat som en plats att prova ut nya lösningar som sedan kan replikeras och skalas upp i övriga Sverige och EU. Vi har en stark politisk vilja, ett förstklassigt Campus med energifokus samt en befolkning och ett näringsliv som kännetecknas av handlingskraft. Det ger oss grundförutsättningarna vi behöver.

Gotlands utvecklingsstrategi  

Utvecklingsstrategi framtagen av Region Gotland.

Energi- och klimatstrategi för Gotland  

Länsstyrelsen Gotlands län har antagit en energi- och klimatstrategi – Tillsammans mot 2030.

Läs mer:

Energipilot Gotland – Energimyndighetens uppdrag

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Energimyndigheten fick 2018 i uppdrag av regeringen att möjliggöra för att Gotland att vara ett pilotområde som skulle gå före i omställningen till ett hållbart energisystem.

En färdplan togs fram 2018-2019 och genomförandet av färdplanen var tänkt att stärka Gotlands kapacitet att nå målen tidigare än övriga Sverige. Uppdraget regeringen givit Energimyndigheten, Energipilot Gotland, avslutades i mars 2023. På denna artikelsida kan du läsa mer om det indragna energipilot-uppdraget.

Åtgärdsförslagen

Energipilot Gotland var indelat i sju delområden, till respektive område togs åtgärder fram med olika parter som ansvarig utförare. Energicentrum var en av åtgärderna i paketet Lokal förankring och kapacitet.

Läs mer:

Fördjupning

Energimyndigheten

Läs mer om energipiloten på Energimyndighetens webbplats.

Rapportering Energipilot Gotland

Rapportering Energipilot 2020 går det att se status för respektive åtgärd.

Färdplan

Färdplanen innehåller såväl konkreta åtgärder som förslag kring uppdraget Energipilot Gotland.

Gotlands energiomställning
Gör skillnad
Besöksadress

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 24
621 57 VISBY

Telefon

0498-26 90 00

Energi- och klimatrådgivningen

0498-26 99 00   

Mejla oss

Nyhetsmejl

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings