Skip to content
21_HIRES_Energicentrum_Elbil_1281

Mobilitetslösningar – hållbart resande

Mobilitetslösningar eller mobilitetsåtgärder är samlingsnamn för sådant som förändrar våra befintliga behov av att resa och transportera oss. En hållbar mobilitetslösning ersätter den egenägda fossildrivna bilen.

Principer för mobilitet och hållbart resande kan utgöras av tre steg: steg 1 utgår från att skapa tillgänglighet utan behov av resande, steg 2 handlar om att möjliggöra för att de nödvändiga resorna sker på ett hållbart sätt och steg 3 är inriktat mot sparsam körning och förnyelsebara drivmedel.

Steg 1-lösningar:

“Den mest hållbara resan (ur miljösynpunkt) är den som inte blir av”

Skapa tillgänglighet utan resande – platsutveckla så att det i största möjligaste mån är möjligt att tillgodose sina behov i eller i närheten till där man bor.

Grannskapskontor

En gemensam kontorslokal där människor, som inte nödvändigtvis arbetar på samma arbetsplats, samlas för att arbeta. I lokalen finns förslagsvis vad som vanligtvis utgör en lämplig kontorsmiljö, till exempel höj- och sänkbara skrivbord, bra stolar, pålitlig internetuppkoppling, externa skärmar, skrivare och scanner – och inte minst ett fikarum och arbetskamrater.

Ett grannskapskontor blir en del av ett hållbart resande på så vis att det minskar vårt behov av att arbetspendla. Kanske kan ett hushåll med två bilar minska till att istället bara ha en bil, eller ingen?

Leveransskåp

Ett leveransskåp är en box eller ett skåp med luckor dit varor som vi handlar på nätet kan levereras. Marknaden erbjuder i dag olika typer av leveransskåp: sådana som kan placeras inomhus i till exempel en mataffär samt mer robusta modeller som klarar av att stå utomhus. Det finns även kylda leveransskåp för matvaruleveranser. När det är långt till närmsta postombud eller butik kan ett leveransskåp öka tillgängligheten på platsen. Det kan även bidra till minskade utsläpp, eftersom du slipper köra till ett utlämningsställe eller butik längre bort. Utsläppen minskar även när ett leveransföretag inte behöver köra runt till flera adresser.

Obemannad butik

I en obemannad butik skannar kunden varorna själv och betalning sker digitalt. Butiken kan vara kameraövervakad och tillträde ges genom identifiering med Bank-ID. En obemannad butik kan antingen vara helt obemannad eller vara en hybrid, det vill säga med bemanning någon del av dygnet. En obemannad butik fungerar som mobilitetslösning på platser där det annars är långt till närmsta mataffär och det inte finns ekonomi till en bemannad butik.

Eller så är det någon annan lösning….
…som ökar tillgängligheten på er plats och som samtidigt besparar er en biltur?

”Bara fantasin sätter gränser” brukar det heta, och när det gäller nya mobilitetslösningar kan det faktiskt vara så! Genom att utgå från just er plats och människorna som bor där hittar ni fram till de lösningar som passar just er. Resvaneundersökning och workshop (mobilitetskartläggning) kan vara en bra hjälp för att komma igång.

Läs mer om Mobilitetspusslet – hållbar mobilitet på landsbygden

Samordnade turer till återvinningen 

Är ni flera som åker till återvinningen mer eller mindre regelbundet kan samordning av dessa resor ses som en bit av mobilitetspusslet. Använd gemensamma Facebook-grupper eller liknande för att organisera turerna. Om någon har en släpvagn kan ni få med er extra mycket.

Spel- och leksaksbibliotek 

Ett leksaksbibliotek fungerar i regel som ett vanligt bibliotek, men i stället för böcker är det leksaker som lånas. Ambitionsnivån kan vara allt ifrån en hylla eller låda med leksaker till en mer uppstyrd verksamhet i föreningsform. Bidrar till hållbar konsumtion och kan bespara er resorna som grundar sig på att barnen behöver sysselsättas.
Läs mer om starta leksaksbibliotek (PDF)

Bokbuss

De mobila biblioteken har funnits i Sverige sedan 1940-talet och kan även ha en plats i det samtida mobilitetspusslet. Kontakta biblioteket för att höra dig för vilka mobila bibliotekstjänster som finns i din kommun.

Mobil vård

Likt bokbussen, det vill säga “service på hjul” kan det även finnas möjligheter att få viss typ av vård att komma till er i stället för att ni ska behöva åka till den. Vaccinationsbussar och blodtrycksbussar rullar i dag på vägarna medan rullande vårdcentraler i skrivande stund ännu inte är verklighet.

Steg 2-lösningar:

“Om vi ändå behöver resa, så ska det vara hållbart – cykel, gång eller kollektivt”

Vi behöver skapa förutsättningar för hållbara resesätt. Genom att göra det lätt att göra rätt kan vi börja rucka på invanda beteenden.

Samåkning

Samåkning innebär att två eller flera personer tillsammans reser, delar av- eller en hel sträcka, i samma fordon. Personen som äger fordonet upplåter lediga platser för andra resenärer. Samåkning är ett smart sätt att spara tid, pengar och planering. Dessutom är det bra för miljön eftersom det innebär färre resor och färre bilar på vägarna. Samåkning kan även öka sammanhållningen och kontaktytorna på platsen och därmed bidra till den sociala hållbarheten.

Fordonspool

En fordonspool, oftast bil- eller cykelpool, består av ett antal personer delar på ett eller flera fordon. Den kan innehålla fordon med olika slags funktioner: eldrivna, skåp-/lastmöjligheter och bilar med dragkrok. Men kanske också släpvagn eller andra fordon som används mer sällan. Fordonspooler är en viktig del i ett paket av åtgärder för att nå ett transporteffektivt samhälle. En delning av fordon innebär färre bilar i trafiken och eftersom lösningen ofta kräver en högre grad av planering (jämfört med den privatägda bilen) kan man anta att ”slentrianåkandet” påverkas.

Ladda ner: Dela bil – en handbok för bildeldning på mindre orter (pdf) 

Byabuss

Byabuss innebär att en samhällsförening, till exempel en sockengrupp eller ett utvecklingsbolag, förfogar över en buss. Byabussen, förslagsvis en minibuss, kan användas för olika ”rundor” eller ”linjelagd samåkning” såsom gemensam transport till aktiviteter eller till affären.

Byabussen kan vara ett alternativ när utbudet av kollektivtrafiksresor är bra för den som arbetspendlar (till exempel klockan 7 till 16 eller 8 till 15, men inte oregelbunden arbetstid) men mindre bra för alternativa sträckor och tider. Byabussen erbjuder då ett mer behovsstyrt utbud jämfört med den linjelagda kollektivtrafiken.

Kollektivtrafik/anropsstyrd trafik

Kollektivtrafiken kan delas in i allmän kollektivtrafik, som alla kan nyttja, och särskild kollektivtrafik, som samhället enligt lag är skyldig att anordna eller betala för, men som endast vissa grupper har rätt att använda sig av. Särskild kollektivtrafik är framförallt skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. För sådana resor svarar taxi för en stor del av. Anropsstyrd trafik är allmän eller särskild kollektivtrafik som bara kör när någon har bokat en resa. Den kan vara linjelagd (följer en eller några få rutter) med eller utan fasta tider eller kan vara områdesbaserad (utan fasta hållplatser).

Kollektivtrafiken är ett hållbart resesätt med flera fördelar. Du bidrar till minskade utsläpp och ett minskat behov av parkeringsytor, ytor som istället kan användas till annat. Du får även bättre hälsa och kondition när du går till och från hållplatsen.

Cykelfrämjande åtgärder

Cykeln är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Det kan finnas en utmaning i att avstånden på landsbygden är längre, men i stora delar av landet finns det potential att byta ut bilresor mot cykelresor, även på landsbygden. Även om något ligger på cykelavstånd tar vi ofta bilen utan att reflektera, av rutin och vana. Hjärnan vill gärna ta genvägar, både mentala och fysiska. Det innebär att om människor upplever att det är för krångligt, så behöver vi göra det enklare att göra rätt. Att göra cykelfrämjande insatser i närmiljön kan göra det göra det enklare och mer attraktivt att välja cykeln. Vidare kan kollektivtrafiksåkande och samåkning gynnas om cykelmöjligheterna till håll- och samåkningsplats förstärks.

Pendlarparkering

På en pendlarparkering parkerar du din bil för att byta till ett kollektivt transportmedel, såsom buss eller tåg. Parkeringen kan även vara en samlingspunkt för samåkning. Att skapa möjligheter för att kunna kombinera egna bilresor med kollektivtrafik och samåkning är klimatfrämjande åtgärder. Varje hållbar kilometer räknas när mobilitetspusslet ska läggas.

Mobilitetshubb

En mobilitetshubb är en fysisk plats som rymmer olika möjligheter för resor och transport. En mobilitetshubb kan rymma exempelvis kollektivtrafikhållplatser, taxistation, cykelparkering, parkering och pooler av olika slag, exempelvis bilpool och cykelpool. Mobilitetshubben kan också ha annan service, som paketutlämning, återbruk eller återvinning, cykelreperation och elladdning.

Tanken med en mobilitetshubb är att det ska vara enkelt och tillgängligt för individen att resa och leva hållbart. Genom att det snabbt och enkelt ska gå och kunna byta mellan olika trafikslag främjas det kombinerade resandet.

Steg 3-lösningar:

“När det inte går att välja bort bilen”

De nödvändiga transporterna ska ske energieffektivt och fossilfritt.

Kör sparsamt

Med sparsam körning, så kallad eco driving, kan du minska din bils bränsleförbrukning genom att till exempel växla upp tidigt, köra med rätt lufttryck i däcken, hålla hastighetsgränserna och ta bort takräcke och takbox när de inte behövs.

Byt till miljöbil

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. Vilket förnybart alternativ som är bäst i varje enskild situation beror på en rad olika faktorer, och alla alternativ har sina styrkor och svagheter.

Konvertera din bensinbil eller kör din dieselbil på HVO

I många fall går det att konvertera en bensinbil till att också gå på biogas eller etanol. Det kan vara ett bra alternativ när ens nuvarande bil har lång återstående livslängd. De flesta dieselbilar kan köras på biodiesel, HVO. Kontrollera med bilfabrikanten vilka drivmedel din bil är godkänd för.

Publik elbilsladdning

Laddstation tillgänglig för allmänheten. Jämför med icke-publik laddstation som är placerade vid privatbostäder eller på arbetsplatser och därmed inte tillgängliga för allmänheten.
Kan vara vid en pendlarparkering.

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 
24
621 57 VISBY
Telefon / 0498-26 90 00
Energi- och klimatrådgivningen / 0498-26 33 99
Mejla oss / energicentrum@gotland.se

Nyheter

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

Energicentrum är en del av Region Gotland.
Besök gotland.se

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings