Skip to content

Om Energicentrum

– kunskap, inspiration och möjliggörare för Gotlands energiomställning

Energicentrum är ett nav i den gotländska energiomställningen där vi arbetar med att accelerera energiomställningen på Gotland med siktet inställt på ett helt förnybart energisystem 2040.


Genom att höja den allmänna kunskapsnivån och tillsammans med andra aktörer genomföra aktiviteter och projekt vill vi inspirera och stärka gotlänningarnas möjligheter att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem. 

Tre ledord

Image-2

Kunskap

Energicentrum är ett kunskapsnav – hos oss står kunskap om energi i centrum. Genom vår expertkunskap inom energi, system och teknik ger vi tips, vägleder och visar på möjliga vägar framåt i den gröna omställningen. Vi är generösa med vår kunskap och sprider den på olika sätt, både till privatpersoner och företag. 

två händer håller tända tomtebloss i skymmningsljus

Inspiration

Med inspiration och engagemang bidrar vi till positivitet och förändring hos gotlänningarna. Vi visar vägen med goda exempel och synliggör viktiga projekt för omställningen. Vi är pedagogiska och visualiserar Gotlands energiomställning på ett tydligt och lättsamt sätt.

En grön gecoödla som klättar på en gren.

Möjliggörare

Som en central aktör i den gotländska energiomställningen utgör vi ett nav som binder ihop och möjliggör samarbeten mellan olika aktörer och initiativ på Gotland. Vi ser till att kompetens och teknik sprids och tillgängliggörs på Gotland. Vi är ödmjuka och förstår att samarbete är den enda vägen framåt om vi ska lyckas nå målet. 

Kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning

Hos oss kan omställningsarbetet kanaliseras och engagemang skapas genom en aktiv och aktuell kommunikation mot öns näringsliv och allmänhet. Vi lägger kraften där vi gör mest nytta. Viktigast av allt är att vi är tillgängliga oavsett om du är privatperson, stort teknikföretag eller EU-tjänsteperson. Den kommunala tjänsten energi- och klimatrådgivare ingår i Energicentrums organisation. Kostnadsfri och oberoende rådgivning är en del av vårt grunduppdrag.

Energiklimatrådgivare Anna och Therese

Energicentrums styrgrupp

Vi förankrar vårt arbete brett genom vår styrgrupp med representanter från det gotländska samhället. Styrgruppen ger verksamheten stöd och ser till att Energicentrum fokuserar resurser mot det som är mest relevant. Gruppen består av representanter från:

GEAB – energibolag
GUBIS – paraplyorganisation för gotländska utvecklingsbolag
LRF – representerar 39 lokalkontor med anslutna lantbrukare
Länsstyrelsen – samordningsansvar för länet
Medborgarstol – representant från allmänheten, ett års mandat
Region Gotland, ordf – regionalt utvecklingsansvar och kommunala tjänster
Tillväxt Gotland – företagarorganisation
Uppsala universitet Campus Gotland – universitet

Vi är ett av Sveriges 15 regionala energikontor och samverkan med övriga kontor sker via medlemskapet i Energikontoren Sverige. Energicentrum ägs till 100 procent av Region Gotland. Vi jobbar på uppdrag av Regionen. 

 

En del av Gotlands utvecklingsstrategi 

Gotland antog 2021 en ny utvecklingsstrategi för regionen som ger oss riktningen och målen framåt. Kopplat till detta utarbetas ett program för genomförande som griper över det hela gotländska samhället och ser till att vi sätter handling bakom våra mål. Etableringen av Energicentrum Gotland är en del i den genomförandeplanen.  

Region Gotlands utvecklingsstrategi “Vårt Gotland  2040” har Gotland bland annat som mål att 2040 ha ett energisystem baserat på förnybar energi. Och det är också Energicentrums uppdrag att vara med och bidra till att möjliggöra detta mål.

Raukar vid gotlands kust.
modernt hus med solpaneler på taket. Staplad stenmur i förgrunden


Vi ska gå före

2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläpp från verksamheter inom Sveriges gränser ska då vara minst 85 procent lägre än 1990. Detta är beslutat av Sveriges riksdag.

Gotland tänker gå före i energiomställningen. Det samlade Gotland har tidigt stakat ut vägen mot det förnybara genom att vara pionjärer inom vindkraft där idag hälften av vår energikonsumtion produceras förnybart på ön. Nu tar vi nästa steg och arbetar mot målet 2040 – ett helt förnybart energisystem. Gotlands avgränsning som ö gör det väl lämpat som en plats att prova ut nya lösningar som sedan kan replikeras och skalas upp i övriga Sverige och EU.

Nyckeln till framgångsrik omställning ligger i ett nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verkar på Gotland; allt från besökare, fast- och säsongsboende, föreningar och företag till offentliga organisationer.

Vi har också en stark politisk vilja, ett förstklassigt Campus med energifokus samt en befolkning och ett näringsliv som kännetecknas av handlingskraft. Det ger oss de grundförutsättningarna vi behöver.
Länsstyrelsen Gotlands län har antagit en energi- och klimatstrategi – Tillsammans mot 2030.

Vägen fram

Med mycket på gång finns en ödmjukhet för att vi kontinuerligt behöver skapa samarbeten med omvärlden för att ser till att kompetens, teknik och kapital tillgängliggörs Gotland – på så sätt kan vi göra verklighet av planerna.

Gotland är också ett så kallat Living Lab inom energiomställningen vilket innebär en uttalad beredskap att kunna ta emot och samarbeta med aktörer från omvärlden som vill testa ny teknik, skapa samarbeten i framkantsprojekt och även investera i modern energi-infrastruktur.

Välkomna till Gotland – en ö som inte bara är fantastiskt vacker utan där också energiinnovation är en del av livet. Hos oss gror framtiden!

Fyren och fyrvaktarbostad på Närsholmen på avstånd i solnedgång

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 
24
621 57 VISBY
Telefon / 0498-26 90 00
Energi- och klimatrådgivningen / 0498-26 33 99
Mejla oss / energicentrum@gotland.se

Nyheter

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

Energicentrum är en del av Region Gotland.
Besök gotland.se

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings