Coachprojekt resulterade i energieffektivare företag

Sista oktober i år gick vi i mål med projektet “Energiomställning för gotländska företag.”

 Genom stöd från EU och Tillväxtverket har Energicentrum coachat små och medelstora företag på Gotland för att öka deras energieffektivitet och konkurrenskraft, särskilt med tanke på de ekonomiska utmaningarna efter covid-19.

Vi har erbjudit energigenomgångar, genomfört åtta stycken kunskapshöjande seminarier, skapat ett företagsnätverk och tillsammans med Fossilfritt Sverige arbetat fram en regional handlingsplan för energiomställning.

Av totalt 31 besökta företag har 25 utfört eller planerat för åtgärder som resulterar i en energibesparing på 168 000 kwh/år. Det handlar om byte av värmekälla, tilläggsisolering, belysning, beteendeförändringar, styr och reglerlösningar, visualisering med mera. Minst fem företag har även investerat i egenproduktion av el (solceller).

Vi vill tacka alla deltagande företag och partners för ert stora engagemang!  
Energicentrum Gotland söker nu nya projekt för att vidare arbeta för en mer energieffektiv och hållbar framtid för Gotlands näringsliv.
 

Energicentrum logotyp svart stående

Kontakt

Magnus Jennerholm
Teknisk projektledare
070-447 77 07
magnus.jennerholm@gotland.se

Mer läsning

Läs mer om projektet