Vilka är egentligen Gotlands energipiloter?

2018 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en färdplan och presentera åtgärder för hur Gotland ska kunna gå före i energiomställningen. Ett hållbart energisystem utifrån energipolitikens tre grundpelare: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Färdplanen presenterades i slutet av mars 2019. Inom Energipilot Gotland har sedan tre utlysningar genomförts, och beslut har tagits om att tio projekt fått stöd.

Energimyndigheten samordnar de aktörer som aktivt deltar i omställningsarbetet, som kommer att kräva insatser från flera delar av samhället än det offentliga. I uppdraget ingår även att vartannat år redovisa hur utvecklingen fortskrider. På webbsidan ”Smart och förnybart energisystem på Gotland” på Energimyndighetens webbplats hittar du all information som rör uppdraget, och dokument för nedladdning.

Gotlands tio energipiloter

Länkarna leder till Energimyndighetens webbplats.

”Eldrivna lastbilar minskar Gotlands koldioxidutsläpp”
Elektrifiering av tunga lastbilar genom smart samverkan i energisystemet.

”Solklar lösning för smart lagring”
Kombinerad solparkering med lagring via tryckluft.

”En lokal manifestation av Parisavtalet”
Austerland Skags- ny teknik och lokal samverkan för smart energiomställning.

”Vätgaslagring kan göra oss mindre sårbara i kriser”
Vätgas som energilager, infrastruktur drivmedel för elfordon och vätgasfordon.

”Gotland bereder vägen för trådlösa elvägar”
Trådlös elväg och laddstation för lastbil och självkörande fordon.

”Nu laddar vi för en flytande framtid”
Energisystem för delelektrifiering av Gotlandsfärjan.

”Från frityrolja till biogas”
Ett cirkulärt system på Gotland för lärdom i hela landet.

”Smarta elmätare kan sätta ny världsstandard”
Effekthantering med smarta elmätare.

”En knuff närmare ett hållbart Gotland”
Mobility BPI.

”Smart lösning för ett elnät i balans”
Energibalansering med distribuerade energi- och effektlager predikterade med AI.

Eu flagga med texten Europeiska regionala utvecklingsfonden

Stöden till energipiloterna medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Regionala regionalfondsprogrammet.

Mer läsning

Smart och förnybart energisystem på Gotland

Fler projekt på Gotland