Olika stöd att söka

Mellan den 6 mars och 17 april kan elintensiva företag söka elkostnadsstöd hos Energimyndigheten. Du vet väl om att du alltid hittar samlad information om olika stöd som går att söka, här på vår webbplats?

Miniprojekt, skatteavdrag för grön teknik, ladda bilen-stöd, Klimatklivet, stöd för minskad elanvändning osv… 

Vi samlar allt på webbsidan “Omställningsstöd”. Välkommen in!

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Stödet riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.  Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april 2023.Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021, exklusive uppvärmning. De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022.

I länken nedan hittar du ett beräkningsverktyg att använda för att se om ditt företag uppfyller kriterierna.

Relaterat innehåll

Använd Energimyndighetens beräkningsverktyg för att se om ditt företag kan få stöd.

Här listar vi olika omställningsstöd.