”Skönt med ett beslut, men vi jobbar på här och nu”

Den senaste veckan har mycket handlat om kabelfrågan. Äntligen kom beskedet om två nya kraftledningskablar som beräknas vara i drift 2031.

– Det är glädjande att det kom ett besked som Gotland väntat så länge på, det möjliggör fortsatt långsiktig planering inom Gotlands energiomställning. Utmaningen nu är att vi behöver hitta gemensamma vägar för att fortsatt hålla tempo i utbyggnaden av förnybar energi fram till 2031. Visst är det skönt med ett beslut, men på Energicentrum jobbar vi på här och nu. De närmsta åtta åren är viktiga, säger Energicentrums verksamhetschef Patrick Dahl.

– Viktigt är också att Gotland blir en del av stamnätet och därmed får samma förutsättningar som resten av Sverige, tillägger han.

Enligt Svenska kraftnät kommer förbindelsen att utgöras av två 220 kV undervattenskablar för växelström och beräknas att vara i drift 2031. Preliminär budget uppgår till 5,8 miljarder kronor.

I dag är Gotland anslutet till fastlandet via Vattenfall Eldistributions regionnäts två likströmslänkar om vardera 160 MW. De nya, dubbla, kabelförbindelserna kommer att ha en överföringskapacitet på 220 MW vardera. Läs mer i nyheten på Region Gotlands webbplats.

Energicentrums tekniska projektledare Magnus Jennerholm lyfter i sammanhanget fram att det behövs mer flexibilitet i det regionala nätet som vi har, och att det är något vi gemensamt kan uppnå.

– Det handlar om metoder för att ta vara på all tillgänglig kapacitet i nätet och därmed maximera andelen förnybar energi, säger han.

Ett bra lokalt exempel här är enligt Magnus Jennerholm Vindstyr som Gotlands Vindelproducenter, GVP, arbetat fram tillsammans med GEAB. Vindstyr är ett system som tillåter att större delen av alla vindkraftverk på Gotland kan styras centralt. På liknande sätt skulle ett Solstyr kunna användas, om vi får en uppskalning av solcellsparker på Gotland. Produktion för E-bränslen, eller med lagring och villkorade avtal är andra exempel på ett högre nätutnyttjande.

 – Det finns ett spelrum i elnätet, eftersom det historiskt sett dimensionerats efter högsta efterfrågad effekt. Vi har inte riktigt råd med dessa stora marginaler längre, matchningen mellan nätkapaciteten och efterfrågan behöver vidareutvecklas och förfinas.

I dagsläget är inte Gotland en del av Svenska kraftnäts stödtjänster, som stabiliserar kraftsystemet för hela landet, utan står utanför och kan därför inte bidra med sitt överskott till andra delar av landet.

– Det här är något som vi på Energicentrum har fört en dialog med bland andra Svenska kraftnät om sedan en tid tillbaka och vi fortsätter att hålla fast i frågan, avslutar Patrick Dahl.

Energicentrum logotyp svart stående

Vi är ett av Sveriges 15 energikontor, helägda av Region Gotland och erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning samt fria aktiviteter med fokus på öns energiomställning. Kontakta oss! Till: kontaktsidan.

Relaterad information

Webbnyhet från Region Gotland 30 maj 2023:  “Svenska kraftnät har beslutat att bygga två nya kraftledningskablar till Gotland”

På Gotlands Vindelproducenters webbplats kan du bland annat läsa mer om Vindstyr.