Gotlands Vindelproducenter, GVP

GVP driver utvecklings- och medlemsfrågor inom vindkraft på Gotland. Föreningen företräder och bevakar medlemmarnas intressen i vindkraftsfrågor. I dag driver GVP frågor om bland annat elhandel, försäkringar och service- och underhåll. Föreningen arbetar även med utvecklingsfrågor för att gynna utvecklingen av vindkraft på ön.

Föreningen bildades som en renodlad producentförening när den privata vindkraften började byggas ut på Gotland för cirka 30 år sedan. Inledningsvis var arbetet helt inriktat på rena driftsfrågor, men senare kom arbetet att även omfatta promotion för framtida utbyggnad.

Exempel på pågående verksamhet:

Vindstyr är ett system som tillåter att större delen av alla vindkraftverk på Gotland kan styras centralt. Det innebär att alla vindkraftsägare på Gotland i genomsnitt tillåts producera mer än vad de tidigare har fått göra.

Örnkoll. Gotland har ett rikt fågelliv. Ön har en av världens tätaste population av kungsörn och en starkt växande population av havsörn. Vilket gör det svårt att ibland få tillstånd att installera nya vindkraftverk. På södra Gotland har ett kamerasystem som har förmågan att identifiera bland annat örnar utprovats som kan stoppa verk när kollisionsrisk föreligger. När kameran uppfattar en örn stoppar systemet det aktuella vindkraftverket.

Vindkraft och Energilagring. GVP har under 2019 och 2020 medverkat i ett projekt tillsammans med LRF gällande vätgas och energilagring. Detta slutredovisades den 23/11, 2020. Ladda ner rapporten från LRF:s webbplats

Vindkraftsdagen är ett årligt återkommande event som anordnas av GVP och har ett för tiden aktuellt tema.

Andel förnyelsebar el i realtid. För att få allmänheten att uppmärksamma vindkraft och visa hur stor del vindenergi vi använder har vi tv-skärmar på utvalda Coop-butiker som i realtid visar grafik över vindelkonsumtionen på Gotland.

Logotyp Gotlands Vindelproducenter, GVP

Om samarbetet

Gotlands Vindelproducenter
 
 

Kontakt

Josefin Knudsen, ordförande
Andreas Wickman, vice ordförande