Gotlands Förenade Besöksnäring, GFB

Gotlands förenade besöksnäring, GFB, företräder den gotländska besöksnäringen både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att den regionala ambitionen i Besöksnäringsstrategin ska nås; att Gotland ska bli norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål.  

På GFB:s kontor i Donnerska huset i Visby arbetar sex personer med att stärka den gotländska besöksnäringen. Det är Vd Frida Ganshed, två projektledare och två kommunikatörer samt en anställd som har i uppdrag att leda Gotland Convention Bureau tillsammans med en kollega från Region Gotland.

Vi ägnar mycket av vår tid åt att driva aktuella projekt och arbeta för en hållbar omställning av besöksnäringen. Det gör vi genom att omvärldsbevaka, arbeta för att stärka kompetensförsörjningen inom branschen, representera våra medlemmar i utvecklingsgrupper samt samarbeta med bland annat Region Gotland och Destination Gotland gällande destinationsmarknadsföringen av Gotland.

Tre projekt som bidrar i omställningsarbetet

Det pågår för närvarande tre olika projekt som alla tre bidrar i omställningsarbetet på olika sätt: ”Hybrida möten på Gotland”, ”Hållbart Gotland efter Corona” samt ”Exportmoget Gotland 2024” har alla i uppdrag att stärka besöksnäringens hållbarhet.

Exempelvis sker insatser för att göra resandet mer klimatneutralt genom att stärka underlaget för Tysklandslinjen på sikt, vi samarbetar med våra medlemsföretag i utbildningsfrågor för hållbar affärsutveckling och allt arbete sker i linje med de utpekade områdena i Gotlands besöksnäringsstrategi som även inkluderar besöksnäringens del i energiomställningen.

Logotyp med texten Gotlands besöksnäring

Om föreningen

Gotlands Förenade Besöksnäring