Sök bidrag för energieffektivisering i småhus

Måndagen den tredje juli träder förordningen om bidrag till energieffektivisering av småhus i kraft. Det innebär att husägare kan söka bidrag på upp till 60 000 kronor. Ansöker gör du via Boverkets e-tjänst. 

Bidragets syfte är att “främja energieffektivisering i småhus som värms upp med el eller gas för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet”. 

Det framgår av Boverkets webbplats. Där uppdateras all information om bidraget, och hur du ansöker. I korthet är det detta som gäller:

  • Bidrag ska enligt förordningen kunna ges till materialkostnader för åtgärder för energieffektivisering i småhus för permanentboende, där värmebehovet huvudsakligen försörjs med el eller med gas. Stödet kan ges retroaktivt för material som beställts tidigast den 8 november 2022.
  • De bidragsberättigade åtgärderna i förordningen är indelade i två kategorier. Den första kategorin innehåller åtgärder för att minska småhusets behov av el eller gas genom konvertering från el eller gas till värmepumpar, installation av vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem eller anslutning till ett fjärrvärmenät. Den andra kategorin omfattar förbättringsåtgärder i klimatskärmen.
  • Bidrag kan ges med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per småhus, fördelat på högst 30 000 kronor för en konvertering och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 kronor betalas inte ut.
  • Den som utför en bidragsberättigad åtgärd ska vara godkänd för F-skatt.
  • Länsstyrelsen i det län som småhuset är beläget handlägger och beslutar ansökningarna. Bidraget söks via en e-tjänst på Boverkets webbplats.
Energiguiden – för hållbar renovering

Vi vill även passa på att tipsa om ”Energiguiden” som du också hittar på Boverkets webbplats. Där finns information som kan hjälpa dig att göra medvetna och hållbara val när du planerar att göra ändringar i ditt hus.

Energiguiden vänder sig till alla som äger bostadshus.

Till Boverkets webbsida Energiguiden.

 

Boka energi- och klimatrådgivning hos oss

Behöver du råd och stöd om hur du kan energieffektivisera hemma? Kontakta vår  energi- och klimatrådgivning och boka en tid. Du kan fylla i formuläret “Boka rådgivning” här på webbplatsen, eller ringa oss på telefonnummer 0498-26 99 00.

Energi- och klimatrådgivningen är alltid kostnadsfri och opartisk.

Till formuläret: Boka rådgivning.

Välkommen att höra av dig!

Relaterat innehåll

På Boverkets webbplats hittar du all information om vilka kriterier som gäller och hur du söker bidraget.

Här hittar du Boverkets e-tjänster.

Här hittar du Boverkets “Energiguiden”.

Fler stöd att söka

Här på webbplatsen finns en sida som heter “Omställningsstöd”. På den listar vi olika typer av stöd som går att söka. Se om något passar ditt hushåll, företag eller din organisation eller förening.