Skip to content

Materialbank

– inspireras, hitta rätt underlag, kom i gång!

Återbruka! Här finns befintligt material inom en rad olika frågor kopplat till energi och klimat. En guldgruva för er som vill lära er mer, hitta samtalsunderlag, kraftsamla i företaget, arrangera föreläsningar eller till exempel sätta igång en studiecirkel.

Ämnesområdena som följer är:
Globala målen, Klimatförändringar, Livsmedel, Konsumtion, Hemberedskap, Arbetsliv, Transporter, Energi: Förnybar energi, Solenergi, Vindenergi, Energieffektivisering och Existentiell hållbarhet samt Testa din klimatpåverkan.

Sidan uppdateras löpande.

Klimatförändringar

Tolv klimatsamtal – Du behövs i klimatomställningen! nätverket Gretas Gamlingar.
Ladda ner skriften Klimatsamtal i Burgsvik och ta bland annat del av tolv klimatsamtal med olika teman.

Studiehandledning – Gör skillnad! Arbetarnas Bildningsförbund, ABF.
Ett studiematerial av Klimatklubben, ett nätbaserat initiativ som finns på Facebook och Instagram. Uppdelat på fem träffar finns förslag på läsanvisningar, frågor och övningar.

Konstruktiva klimatsamtal i vardagen – Klimatprata! Organisationerna Vardagens civilkurage och Centralasiengrupperna.
På Klimatprata hittar du alla möjliga verktyg och tips för att kunna ha konstruktiva klimatsamtal i din vardag.

Samtalsmaterial – Män i klimatkrisen. Ideella föreningen MÄN.
I materialet lyfter MÄN fram det som påverkar naturen och som drabbar kvinnor hårdast, eftersom de menar att existerande orättvisor och ojämställdhet förstärks i naturkatastrofer. Samtalsguiden har tagits fram i nära samarbete mellan MÄN, Chalmers tekniska universitet och trädgården Under Tallarna i Järna.

Vägledning – Det här kan du göra för klimatet. Världsnaturfonden, WWF.
Konkret vägledning kring vad du kan göra för att bidra till ett stabilare klimat. Läs utifrån rubrikerna: bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken.

Välj dina förändringar. Lev klimatsmart och minska din miljöpåverkan. Världsnaturfonden, WWF.
Var med och gör skillnad! WWF har samlat 50 små och stora förändringar du kan göra för vår enda planet. Svara på tre enkla frågor, så föreslår WWF de förändringar som kan passa just dig.

Fördjupa dig:  Globala målen, Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Globalamalen.se.
Läs mer om målet, delmål, läget i världen och få tips på hur du kan bidra till att målet uppnås.

Fem klimatsamtal –  genom klimatagendan
Studiecirkeln Klimatsamtal har skapats av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, som en del av Klimatagendan – Sverige ställer om, med finansiering av Postkodsstiftelsen. Kurshandledningen har tagits fram av Spilloteket.

E-kurs Klimatnyfiken – genom klimatagendan
Klimatnyfiken är framtagen av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning med finansiering av Union to Union och i samverkan med ett flertal fack – och studieförbund.

Viable Cities externa kunskapsbank
Material på tema klimatomställning som kan användas helt eller delvis i internutbildning, som introduktion vid möten, på en APT, studiecirklar och så vidare. Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram, med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Livsmedel

Matkalkylatorn. Världsnaturfonden WWF.
Ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Det går snabbt att se om måltiden du tänkt äta håller sig inom planetens gränser för klimat. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har bistått i arbetet med kalkylatorn.

Mat- och klimatlistan. En överskådlig lista med grova skattningar av olika livsmedels klimatavtryck, framtagen av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Hållbara måltider – One Planet Plate. Världsnaturfonden, WWF.
One Planet Plate guidar dig till hållbara måltider som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden – måltider för en levande planet.

Matsedeln “Vad ska vi äta i dag?”. Konsumentverket.
Konsumentverkets klimatmedvetna matsedel (2020). Här finner du förslag på mat och ser direkt vilket klimatavtryck rätterna ger. Matsedeln ”Vad ska vi äta i dag?” är framtagen i samarbete med Livsmedelsverket.

Miljösmarta matval. Livsmedelsverket.
Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön på många sätt, i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Få tips på hur du minskar matens miljöpåverkan och läs om hur olika typer av mat belastar miljön på olika sätt.

Vatten

Spara vatten-kampanjen. Region Gotland.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel – och därför är säkringen av vattentillgången en av Gotlands största utmaningar – både på kort och lång sikt. Här hittar du vatten-spartips i punktformkorta filmer och länkar och annat material som är fritt att använda.

Konsumtion

Studiecirkelmaterial om hållbar ekonomi – för en privatekonomi och planet i balans. Studieförbundet Bilda.
Få bättre koll på din ekonomi, börja investera och gör mer medvetna och hållbara val. Material för fyra träffar.

Skolmaterial: Hållbart såklart! Konsumentverket.
Sex fristående filmavsnitt, 24 färdiga lektioner och sex digitala quiz om hållbar konsumtion, livsmedel, shopping, kläders samt konsumenträttigheter och privatekonomi. Målgrupp: elever i årskurs 7 till 9, men materialet kan användas av andra åldrar.

Hallå konsument – om miljö och hållbarhet. Konsumentverket, hallakonsument.se.
Här finns information och tips för hur du kan konsumera mer miljömässigt hållbart, samt om hur olika produkter
påverkar miljön.

Hållbar samtalskortlek! Studieförbundet Vuxenskolan.
Reflektera, prata, agera och få mer kunskap om hållbara textilier. Med kortlekens hjälp kan vi prata om vad som är textilsmart, vilka smarta val vi kan göra för miljön. Kostnadsfri att beställa hos Studieförbundet Vuxenskolan. Eller ladda ner som PDF.

Slow fashion – vägen till en hållbar garderob. Studieförbundet Bilda.
Korta inspirerande filmer och studiematerial, tänkt som ett stöd för grupper att tillsammans diskutera och lära sig mer utifrån.

Hemberedskap

Manual: Preppa Tillsammans. Arbetarnas Bildningsförbund, ABF.
Hur bör vi agera om kriser och katastrofer inträffar? I den här manualen hittar du flera tips på hur du startar en lokal hemberedskapsgrupp där ni kan preppa tillsammans.

Elavbrott – vad gör jag nu? Energimyndigheten.se.
Plötsligt blir det ett längre elavbrott i ditt hem. Hur håller du värmen? Hur får du tag på vatten och lagar mat? Du ansvarar själv för att klara ett längre elavbrott i ditt hem. Här finns quiz, tips och checklistor.

Transporter

Om samåkning på Gotland och Samåkningsdagen. Energicentrum Gotland.
Tips som rör samåkning och länkar till befintliga samåkningsinitiativ.

Om Cykelvänlig arbetsplats. Region Gotland.
I projektet Cykelvänligast får du och dina kollegor inspiration att cykla mer till jobbet! Anta utmaningen.

Mobilitetspusslet. Energicentrum Gotland.
En metod för att arbeta med mobilitetsfrågor på landsbygden. Färdiga mallar och andra material kan laddas ner.

Energi

Förnybar energi – barn och ungas roll i omställningsarbetet

Lektionsplaner: Ung förändringskraft. 2047 Science Center.
2047 Science Center har tilldelats medel från Energimyndigheten för att driva projektet Ung Förändringskraft 2020-2022. Projektet handlar om förnybar energi och barn och ungas roll i omställningsarbetet till ett klimatneutralt samhälle. Det sker i samarbete med bland andra Högskolan Dalarna och Region Dalarna och vänder sig till elever och lärare i årskurs 4–6, årskurs 8 och elever på El och Energiprogrammet på gymnasiet. Ta del av: lektionsplaner för åk 4-6.

Solenergi

Solelportalen – en vägledning om solceller. Energimyndigheten.se.
Vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar. En informationsplattform för den som är intresserad av att skaffa solceller. Ta del av Solcellsguiden – från idé till färdig anläggning, två varianter som återger informationen från Solelportalen finns att ladda ner:
Solcellsguide – för privatpersoner
Solcellsguide – för företag, föreningar och organisationer

Vindenergi

Vindkraftskurs.se.  Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper.
Vindkraftskurs.se är öppen för alla som vill lära mer om vindkraft och är avgiftsfri. Syftet: öka kunskapen om vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden.

Energieffektivisering

“Jag vill energieffektivisera hemma”. Energimyndigheten.se.
Vad ska du tänka på vid inköp av nytt uppvärmningssystem? Hur väljer du rätt lampa? Vilka stöd finns för energieffektivisering i bostadsrättsföreningar? Här får du vägledning.

Guide för energieffektiva företag. Energimyndigheten.se.
Samlad information som du som företagare behöver för att kunna arbeta hållbart och långsiktigt med energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt.

Vägledning för verksamhetsutövare. Energimyndigheten.se.
Material om systematiskt och strukturerat energiarbete, branschvisa vägledningar för bästa teknik, en guide för hur du tar fram en åtgärdsplan samt filmer som visar på goda exempel hos företag som varit framgångsrika i sitt energiarbete.

Arbetsliv

Guide till det miljövänliga kontoret. Naturskyddsföreningen.
Kom igång med ert miljöarbete med Naturskyddsföreningens guide till ett miljövänligare kontor. Laddas ner som PDF. Den här guiden vänder sig främst till små och medelstora företag som ska, eller precis har, påbörjat sin resa mot ett hållbarare företagande.

Påverka för en klimatsmart arbetsplats, Fackförbundet ST tillsammans med globalutmaning.se
På våra arbetsplatser finns det många möjligheter till förändringar som hjälper utvecklingen mot ett mer klimatsmart samhälle. Klimatkurs, samtalsunderlag med mera.

Existentiell hållbarhet

Filmer: samtalsserie Hållbarhet och existens. Studieförbundet Bilda och Utbildningsradion.
Med utgångspunkt i det existentiella låter moderatorparet Sara och Fredrik Bronner engagerade människor från olika håll i samhället mötas, resonera och tala till punkt. Fem avsnitt.

Samtalsguide till boken “Därför sörjer jorden” av Peter Halldorf. Studieförbundet Bilda.
Författaren går i dialog med dagens forskare och de talar om ett ödesval mellan “försummelsens väg” och “omsorgens väg”.

Studiematerial kring påve Franciskus miljöencyklikan Laudato Sí. Studieförbundet Bilda/Katolska kyrkan
Tre PowerPoint-presentationer och en studieplan för tre studie/samtalskvällar kring påve Franciskus miljöencyklika Laudato Sí.

Hållbarhetsportalen. Svenska kyrkan.
Svenska kyrkans hållbarhetsportal med flera olika material. Bland om Naturens rättigheter samt Omtanke – ett reflektionsmaterial.

Equmeniakyrkans portal. Equmeniakyrkan.
Material kring fred och klimat/hållbarhet.

Testa din klimatpåverkan!

Hallå konsument! Testa din klimatpåverkan. Konsumentverket, hallakonsument.se.
Test: Se vilket klimatavtryck du gör genom “Klimatkontot”. Dina resvanor, vilken mat du äter och hur varmt du har det i huset har betydelse för din egen påverkan på klimatet.

Klimatkalkylatorn – Beräkna din miljöpåverkan. Världsnaturfonden, WWF och SEI.
Test: Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping i Klimatkalkylatorn och få koll på din miljöpåverkan, och vad du kan göra för att minska den.

Fyra kampanjfilmer att inspireras av

Studio Gotland ställer om. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något! Fyra inspelningar med Gittan Frejhagen, initiativtagare till Gretas Gamlingar,  Patrick Dahl, verksamhetsledare på Energicentrum Gotland och inbjudna gäster. Teman: Varför en energi- och klimatkampanj? Mobilitet, Maten vi äter och Textilier.

Grön glödlampa med ett blad i och svart text Gotland ställer om

Materialbanken är en del av den folkbildande energi- och klimatkampanjen “Gotland ställer om”.

Frågor eller funderingar kring Materialbanken?
Kontakter: 
Agneta Green, Länsstyrelsen Gotland agneta.green@lansstyrelsen.se 

Petra Rönnestig, Studieförbundet Vuxenskolan petra.ronnestig@sv.se.

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 
24
621 57 VISBY
Telefon / 0498-26 90 00
Energi- och klimatrådgivningen / 0498-26 33 99
Mejla oss / energicentrum@gotland.se

Nyheter

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

Energicentrum är en del av Region Gotland.
Besök gotland.se

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings