Månadens ord: energigemenskap

Begreppet energigemenskap är nytt och har egentligen ingen exakt definition. Övergripande beskrivs en energigemenskap som att flera mindre aktörer, privatpersoner och/eller företag, går samman och bildar en större aktör – till exempel en ekonomisk förening. Gemenskapen samordnar sin energianvändning och delar på lokala energiresurser, som solceller och batterier för lagring.

Konkret blir det då till exempel möjligt att sätta solceller på de allra bäst lämpade taken inom energigemenskapen och att investera i ett stort batterilager tillsammans, i stället för flera små som används enskilt.

Energigemenskaper ger många fördelar, både för Gotlands elnät och genom ökad egenanvändning för medlemmarna inom själva energigemenskapen. Medlemmarna blir prosumenter – de både producerar och konsumerar och energin produceras där den används. Samtidigt får elnätet en aktör (energigemenskapen) som kan bistå med tjänster när det finns underskott  eller överskott i systemet.

Gemenskapen innebär större möjligheter att vara delaktig och påverka, vilket kan leda till ett större kollektivt engagemang och detta kan i sin tur driva systemet att blir mer effektivt. Att vara del i en energigemenskap kan ge inköps- och installationsfördelar för utrustningen samt ge lägre och stabilare kostnad för medlemmarnas elkonsumtion.

Utöver det positiva som energigemenskapen ger i pengar och energi så är de sociala aspekterna nog så viktiga att belysa. Det skapar samsyn och samarbete kring en gemensam utmaning – samtidigt som man bidrar som en del av lösningen på ett globalt problem.

Hamnar den första energigemenskapen på Östergarnslandet?

Energicentrum stöttar Gotlands första försök till en energigemenskap. Det är Austerland energi som vill koppla samman 200 hushåll, en lantbrukare och ortens reningsverk till en gemenskap med egenproduktion av sol- och vindkraft. Austerland energi har beviljats medel ifrån Energimyndigheten genom Energipilot Gotland. Energicentrum stöttar projektet för att det ska kunna bli ett typexempel och möjligt att kopiera till andra socknar på Gotland.

 

Sverige ligger efter med lagstiftningen

EU har i ”Ren Energi-paketet” beslutat om regelverksändringar som ska möjliggöra bildandet av energigemenskaper. Men Sverige ligger efter med att utforma den lagstiftning som behövs för välfungerande energigemenskaper.

På Gotland, som är en utpekad pilot-region för energiomställningen i Sverige, skulle det vara möjligt att driva pilotprojekt med energigemenskaper redan innan lagstiftningen är färdig. Men då behöver det bildas ”regulatoriska sandlådor” där vissa regelverk tillåts sättas åt sidan.

Går det att förbereda sig , för att vara redo att bilda en energigemenskap?
  • Ett första steg är att samla orten, företagen, din socken eller kvarteret, beroende på hur energigemenskapen är tänkt att formas.
  • Håll möten i bygdegården eller liknande och se till att alla får komma till tals. Ta vara på den kompetens och vilja som redan finns. Ta fram olika scenarier för hur er energigemenskap skulle kunna formas, utifrån era förutsättningar.
  • Ta kontakt med andra som har kommit längre och ta del av den kunskapen som redan finns där. Kontakta oss på Energicentrum Gotland så hjälper vi er att bredda ert kontaktnät.

 

Vilket ord vill du att vi tar upp framöver? Mejla gärna ditt önskemål till oss! energicentrum@gotland.se.

Månadens ord: energigemenskap

Frågor?

Kontakta oss på Energicentrum Gotland,
 

Relaterat innehåll

Månadens ord: mobilitet

Månadens ord: prosument

Vill du veta mer om energigemenskaper?

Ladda ner vår rapport:  Energigemenskap Gotland – Hur kan regelverken utvecklas för en snabbare omställning?