Månadens ord: mobilitet

“Mobilitet” är ett samlingsbegrepp inom samhälls- och transportplanering för hur människors behov får styra hur det planeras och byggs för att underlätta vår vardag.

Begreppet ersätter inte ”transporter” eller ”resande” som traditionellt använts för förflyttning av människor och gods. Begreppet mobilitet går däremot att använda bredare och ger nya lösningar och perspektiv. Hur kan vi förflytta oss i olika sammanhang när vi behöver det – och samtidigt göra det utifrån samhällets behov av omställning?

För klimatets skull behöver vi ställa om sättet vi tar oss fram på. Mobilitet handlar om att göra smarta och hållbara val i vardagen. Vi behöver välja färdmedel utifrån tillfälle och behov. Ditt behov kan variera från dag till dag – därför behöver även ditt val av färdmedel göra det! Av rutin och vana väljer vi oftast samma typ av färdmedel, utan att reflektera. Inte sällan blir det bilen. Fundera över vilka förändringar du kan göra.

Samhället behöver också planeras och byggas så att det blir lätt att göra rätt. Vi behöver vi hitta fler och nya mobilitetslösningar på vår ö.

Transportera dig smart:
 • Gå och cykla så ofta du kan.
 • Åk kollektivt.
 • Bli medlem i en bilpool.
 • Samåk med vänner och grannar.
 • Välj sparsam körning (eco-drivning).
 • Planera ditt resande – slipp onödiga körningar.
 • Sköt om ditt fordon – håller nere onödiga utsläpp och bränsleförbrukning.
 • Byt till ett fordon som kan tankas med ett förnybart drivmedel.

Men fundera samtidigt över: behöver jag verkligen ta mig iväg, finns det alternativa lösningar, går det att hjälpas åt? Kanske kan ett möte ske digitalt? Kanske kan ärendet lösas genom ett telefonsamtal istället? Kanske är det möjligt att arbeta hemifrån i dag?

Översiktsplan 2040 – principer för mobilitet och hållbart resande

I samrådsförslaget för Översiktsplan 2040, punkt 2.7.6, hittar du principer för mobilitet och hållbart resande uppdelat i tre steg.

 1. Den mest hållbara resan (ur miljösynpunkt) är den som inte blir av.
 2. Om vi ändå behöver resa, gör hållbara val: cykel, gång eller kollektiva lösningar.
 3. De nödvändiga transporterna ska ske så energieffektivt som möjligt och fossilfritt.

Läs mer i Översiktsplan 2040 – övergripande riktlinjer för Gotland, del 2.

Månadens ord: mobilitet

Vill du veta mer om hur Energicentrum Gotland arbetar med mobilitetsfrågor?

Kontakta Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare anna.backstade@gotland.se

Relaterat innehåll

Om Mobilitetsveckan: 16 till 22 september

Om projektet Mobilitetspusslet