Månadens ord: prosument

Producent + konsument = prosument

Begreppet prosument beskriver någon som både är producent och konsument. I det här sammanhanget framförallt producent för egenanvändning av el. En mikroproducent.

Exempelvis kan det vara ett hushåll som har solceller på sitt hustak som täcker 80 procent det egna årliga elbehovet. Då produceras el samtidigt som hushållet även fortsatt är en konsument, både av sin egenproducerade el och den centralt distribuerade elen – på 20 procent.

Men det behöver inte bara handla om villaägare som själva investerar i och äger sin solelanläggning, det kan lika väl vara boende i flerbostadshus som via sin bostadsrättsförening eller sin hyresvärd får tillgång till solel och på så vis har ”egen” el.

Inom elproduktion är det just det ökade antalet solcellsinstallationer, och till viss del småskaliga vindkraftverk, som gjort att allt fler blivit egna elproducenter.

Flexibla, mindre system

När solen skiner eller när det blåser mycket är hushållen producenter – men under andra väderförhållanden blir de konsumenter. Som prosument finns det även möjlighet att lagra solelen i batterier, så att elen kan lagras till de där vindstilla och mörka eller molniga dagarna. Vi kommer se mer av batterilösningar framöver.

Det är en global trend att alltfler blir ”prosumers” (från engelskans producers och consumers) och det bidrar till att förändra energimarknaden. Utvecklingen går från stora system som förser kunderna med el till mindre och mer flexibla system, där elen rör sig i olika riktningar.

Energipilot vill göra fler till prosumenter

På Gotland pågår just nu ett spännande energipilot-projekt på Östergarnslandet där flera aktörer och privatpersoner vill samarbeta och bli prosumenter i en så kallad ”energigemenskap”. På vår projektsida kan du läsa mer om Austerland energi – ny energi till Östergarnslandet.

Funderar du eller din bostadsrättsförening på att installera solceller?

På Energicentrum Gotland erbjuder vi kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning. Det är en del av vårt grunduppdrag. Vi guidar dig/er och vi stöttar om ni till exempel behöver råd utifrån offerter från solcellsinstallatörer.

Vilket ord vill du att vi tar upp framöver? Mejla gärna ditt önskemål till oss! energicentrum@gotland.se.

Månadens ord: prosument

Frågor?

Kontakta oss på Energicentrum Gotland,
 

Relaterat innehåll

Månadens ord: mobilitet

 

Vill du veta mer om energigemenskaper?

Ladda ner vår rapport: Energigemenskap Gotland – Hur kan regelverken utvecklas för en snabbare omställning?