Här är listan: vi är en del av ö-initiativet “Gotland ställer om”

– Ja, vi ställer oss bakom initiativet. Vi vill bidra till ett klimatneutralt Gotland 2040 och mer samtal om energi och klimat!

Almi Företagspartner Gotland
Biblioteken på Gotland
Biogas Gotland
Br Wimans Mekaniska Verkstad AB
Coop Gotland
Elians Gotland
Energibyrån
Energicentrum Gotland
Fenomenalen
Gangvide Farm
GEAB
Gotfire AB
Gotland Grönt Centrum AB
Gotlands Bildningsförbund
Gotlands Folkhögskola
Gotlands Förenade Besöksnäring
Gotlandsgårdens Konfektyr
Gotlandshem
Gotlandssnus
Gotlands Vindelproducenter, GVP
Gretas Gamlingar
Gustaf & Linnea
Hotell S:t Clemens
Hotell Stelor
Hållbara Gotland
Knak Agency
Leader Gute
Limo Gotland
Länsförsäkringar Gotland
Länsstyrelsen Gotland
Medeltidsveckan på Gotland
MiljöBilCentrum
Pensionsmyndigheten
Protos AB
Rebellmammorna Gotland
Roma Grus
Science Park Gotland
Sol och Energi Gotland
Studieförbundet Vuxenskolan Gotland
Stånga Brädgård AB
Sustainable plejs
Sweco Gotland
Tillväxt Gotland
Uppsala universitet Campus Gotland
Uppsala universitetsbibliotek i Visby
Visby Airport
Waila AB
Wickman Wind AB
Wisab bygg AB
Ö-Chips

 

Vill ni också ställa er bakom initiativet?

Mejla energicentrum@gotland.se. På kampanjsidan för Gotland ställer om hittar ni formuleringen: Ja, vi ställer oss bakom initiativet. Vi vill bidra till ett klimatneutralt Gotland 2040 och mer samtal om energi och klimat!

Bakgrund

Siktet är inställt på 2040, före resten av Sverige ska Gotland vara klimatneutralt. Och resan dit gör vi tillsammans. Men vi behöver bli fler som lär oss mer om energi- och klimatomställningen.

2021 bildades en arbetsgrupp för en folkbildande kampanj inom energi- och klimatområdet. I gruppen fanns representanter från Gotlands Bildningsförbund samt studieförbunden, Gretas Gamlingar, Uppsala universitet Campus Gotland, Fenomenalen, Energicentrum Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Det hölls även ett par samordningsmöten för folkbildningsaktörer. Arbetet resulterade i det ö-gemensamma treåriga initiativet “Gotland ställer om”. På kampanjsidan finns material, aktiviteter och ett kommunikationspaket att fritt använda sig av.

Här är listan: vi är en del av ö-initiativet “Gotland ställer om”

Frågor eller funderingar?

Kontakta Patrick Dahl, verksamhetschef Energicentrum Gotland, patrick.dahl@gotland.se, 070-498 37 36 eller Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen Gotland, agneta.green@lansstyrelsen.se.

 

 

Mer om ö-initiativet Gotland ställer om

Kampanjsida för “Gotland ställer om”

Energicentrum är c/o kampanjen. Den pågår under tre år.

Webbnyhet 29 januari 2022: Nu lanseras initiativet “Gotland ställer om”

Webbnyhet 9 mars 2022: Först ut att ställa sig bakom initiativet ”Gotland ställer om”

Webbnyhet 13 maj 2022: Fler lokala aktörer ställer sig bakom initiativet ”Gotland ställer om”