Ansök till Energicentrum Gotlands medborgarstol

Var med och påverka! Engagera dig i Gotlands energiomställning genom att ta plats i Energicentrum Gotlands styrgrupp.

Energicentrum är ett kunskapsnav i den gotländska energiomställningen där vi arbetar med att accelerera energiomställningen på Gotland med siktet inställt på ett helt förnybart energisystem 2040.

Genom att höja den allmänna kunskapsnivån och tillsammans med andra aktörer genomföra aktiviteter och projekt vill vi inspirera och stärka gotlänningarnas möjligheter att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem.

Energicentrum erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för den enskilde individen, till små och medelstora företag, föreningar och organisationer. 

Vi ägs till 100 procent av Region Gotland. Läs mer om oss här.
 
Medborgarstol?

Ambitionen är att Energicentrum Gotland ska vara ”gotlänningarnas Energicentrum”. Som ett led i detta finns en styrgrupp med bred representation från näringsliv, utvecklingsbolag, akademin och det offentliga. För att komplettera den bredden finns en ledamotsplats som tillsätts av medborgarna på Gotland: Medborgarstolen.

Fakta och villkor

Krav för att ansöka: du är folkbokförd på Gotland och skickar med en skriftlig motivering på 200 till 400 ord om vad du kan tillföra i arbetet med Gotlands energiomställning.

Mandatperiod: mandatet gäller som ledamot i styrgruppen under tolv månader, från den 15 april 2024 till den 16 april 2025.

Mötesform och mötesfrekvens: styrgruppen möts fyra till sex gånger per år. Antingen helt digitalt eller fysiskt, om omständigheterna tillåter. Möten sker på dagtid.

Ansökan

Sista ansökningsdag är fredag den 15 mars 2024. Ansökan mejlas antingen till energicentrum@gotland.se eller postas till: Energicentrum Gotland, Patrick Dahl, Skeppsbron 24, 621 57 i Visby.

Val och utnämning

Den grupp av kandidater som söker platsen som ledamot kommer inom gruppen välja sin representant genom röstning.

Vi ser fram emot Din ansökan!

 

 
Ansök till Energicentrum Gotlands medborgarstol

Frågor eller funderingar?

Kontakta Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör och styrgruppens ordförande, stefan.persson@gotland.se 0498-20 41 58 eller Patrick Dahl, verksamhetschef Energicentrum Gotland, patrick.dahl@gotland.se, 070-498 37 36.

 

Relaterat innehåll

Kort radioinslag 22 februari 2023 om medborgarstolen

Webbnyhet 18 februari 2022: Hur är det att sitta i medborgarstolen? Henrik Brining vet.

Webbnyhet 31 mars 2022: Nästa gotlänning som tar plats i Medborgarstolen

Ladda ner ansökan – Medborgarstolen 2023/24 (PDF)