Skip to content

Bioenergi på Gotland

 
 

Biovärme

Bioenergins största användningsområde är värmeproduktion. Värme som är bioenergibaserad kallas för biovärme.


Olika slag av biovärme:
För småskalig värmeproduktion används pellets och ved. På ön är det vanligt med vedeldning både som primär värmekälla och som komplement i tex en braskamin. Läs mer om värmesystem och fasta bränslepannor på vår webbplats.

För storskalig värmeproduktion är det mestadels flis som används, dvs i våra olika fjärrvärmeanläggningar.
Läs mer om den gotländska fjärrvärmen på GEABs webbplats. 

Ohuggen ved i en stapel

Biogas

Bioenergi är ett helt förnybart bränsle som framställs genom rötning av organiskt material, till exempel matrester, gödsel och odlade grödor. Biogas består till största delen av metan.

All biogas som används på Gotland produceras på ön. Prisnivån är lägre än på många håll på fastlandet eftersom biogaspriset på ön inte är kopplat till naturgaspriset.
100 procent ren biogas framställs ur rest- och avfallsprodukter från gotländska lantbruk, Gotlands livsmedelsindustri samt från öns matavfall.

På Gotland finns goda förutsättningar att producera mer biogas än vad som används i dag – det är efterfrågan som styr. Utvecklingen ser positiv ut. 2020 producerades cirka 3 miljoner Nm3 biogas, det motsvarar 30 GWh. (Uppdatera med 2022 siffror när vi får dem). Det kan förse 2 800 bilar med bränsle under ett års tid om varje bil kör 1500 mil per år.

*enligt underlag från Biogas Gotland, produktion till försäljning.

*enligt underlag från Biogas Gotland, produktion till försäljning.

Biogas produceras i Bro anläggningen och del av det skickas till uppgraderingsanläggningar i Visby. BroGas producerade 30GWh biogas år 2021. Biogas Gotlands målsättning är en fordonsgas med metanhalt på mellan 97 och 98 procent.

Gul buss kollektivtrafik kör på somrig landsväg


Det har skett en ökning av biogas inom transport. Det ställs krav – inom exempelvis kollektivtrafiken på Gotland ska minst 70% av bussarna drivas av biogas. Även andra samhällsfunktioner, till exempel sopbilar och färdtjänst, ska till viss del vara biogasdrivet.

På Gotland finns det fyra platser där du kan tanka lokalproducerad fordonsgas. Kika på Biogas Gotlands karta över tankställen.

 Varför tanka biogas?

  • Biogas tillhör de allra bästa bränslena för bilar, bussar och lastbilar som går att tillverka i dag, ur miljö-, resurs-och klimatsynpunkt. På Gotland är möjligheterna mycket goda för att producera biogas.
  • Biogas ger slutna kretslopp både för lantbruket och i kommunal avfalls-  och avloppshantering.
  • Biogas är ett rent bränsle som passar särskilt bra i tätorter, den ger varken utsläpp av partiklar eller sura avgaser.
  • Hushållsavfall som rötas ger både biogas och växtnäring.
  • Biogas produceras lokalt. Det minskar behovet av långa transporter. Biogas minskar oljeberoendet och därmed också risken för oljekatastrofer i raffinaderier eller havererade tankbåtar.
  • Rötningen minskar volymen på gödsel som ska spridas ut på åkern, samtidigt som näringen i gödseln blir lättare för växterna att få tag på.
  • Rötningen minskar lukten på gödseln och minskar växtnäringsläckaget – bra både för människor, mark och vatten.
  • På Gotland finns fyra tankställen för biogas. En biogasmack finns intill OK-macken på Färjeleden i Visby, en finns på Österby vid Lundbygatans norra utfart och en tredje biogasmack finns på Sudret i Alva söder om Hemse. På norra Gotland finns biogasmacken i Lärbro.

Läs mer:

 Mer information om bioengergi på vår webbplats

Gotlands energiomställning
Gör skillnad
Besöksadress

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 24
621 57 VISBY

Telefon

0498-26 90 00

Energi- och klimatrådgivningen

0498-26 33 99  

Mejla oss

Nyhetsmejl

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings