Ansök till Energicentrum Gotlands medborgarstol

Var med och påverka! Engagera dig i Gotlands energiomställning genom att ta plats i Energicentrum Gotlands styrgrupp.

Energicentrum Gotland ska stärka gotlänningarnas och näringslivets möjligheter att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem. Genom att inspirera och öka kunskapsnivån skapas engagemang och en vilja att investera i, och ställa om till, ett hållbart energisamhälle.

Energicentrum Gotland:
  • agerar som en kommunikationscentral och för dialog med gotlänningarna om vad som händer inom energiomställningen på Gotland och sprider goda lokala exempel som kan inspirera och vägleda.
  • erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för den enskilde individen och till små och medelstora företag. Syftet med rådgivningen är att minska energiberoendet och gotlänningarnas klimatpåverkan.
  • coachar externa initiativ, som främjar den gotländska energiomställningen, till investerings- och projektmedel samt planerar och genomför projekt i egen regi som bidrar till målen.
Medborgarstol?

Ambitionen är att Energicentrum Gotland ska upplevas som ett ”gotlänningarnas Energicentrum”. Som ett led i detta finns en styrgrupp med bred representation från näringsliv, utvecklingsbolag, akademin och det offentliga. För att komplettera den bredden finns en ledamotsplats som tillsätts av medborgarna på Gotland. Nedan följer tydligare vad som avses och hur du ansöker.

Fakta och villkor

Krav för att ansöka: du är folkbokförd på Gotland och skickar med en skriftlig motivering på 200 till 400 ord om vad du kan tillföra i arbetet med Gotlands energiomställning.

Mandatperiod: mandatet gäller som ledamot i styrgruppen under 12 månader, från 15 april 2022 till 14 april 2023.

Mötesform och mötesfrekvens: styrgruppen möts fyra till sex gånger per år. Antingen helt digitalt eller fysiskt, om omständigheterna tillåter. Möten sker på dagtid.

Ansökan

Sista ansökningsdag är tisdag den 15 mars 2022. Ansökan skickas skriftligen till antingen energicentrum@gotland.se eller postas till: Region Gotland, Anna Wejde, Enhet Samhällsplanering, 621 81 Visby.

Val och utnämning

Den grupp av kandidater som söker platsen som ledamot kommer också inom gruppen välja sin representant genom röstning.

Vi ser fram emot Din ansökan!

 

 
Ansök till Energicentrum Gotlands medborgarstol

Frågor eller funderingar?

Kontakta Anna Wejde, Enhetschef Samhällsplanering och styrgruppens ordförande, anna.wejde@gotland.se, 070-447 67 03 eller Patrick Dahl, Verksamhetsledare Energicentrum Gotland, patrick.dahl@gotland.se, 070-498 37 36.

 

Relaterat innehåll

Webbnyhet 18 februari 2022: Hur är det att sitta i medborgarstolen? Henrik Brining vet.

Ladda ner ansökan – Medborgarstolen 2022/23 (PDF)