”Solcellsparken är bara början”

Gotlandssnus i Roma har som mål att vara fossilfria i alla led 2030. Och bli öns största industriföretag – med fler än 200 medarbetare. Vid årets Solsafarivecka visade de upp sin solcellspark och av vd:n Lars Hansson fick besökarna veta mer om hur bolaget kommer vara med och bidra till att Gotland ställer om.

Maj och strålande sol i Roma, men vindarna är både rejäla och kalla. Besökarna på årets Solsafari knäpper knappar och drar upp dragkedjor på sina jackor. De är samlade vid Gotlandssnus markanlagda solcellspark och får av solcellsinstallatören Elians veta att det faktiskt är helt perfekt väder – med optimala förutsättningar för att utvinna solenergi. Stark solinstrålning och just blåsten ger kylning för panelernas baksidor, vilket ökar verkningsgraden.

De visar i en app på mobilen att hela snusfabriken just nu drivs på solel från parken.

– Häftigt, den fyller sitt syfte, konstaterar Gotlandssnus vd Lars Hansson som också har applikationen i telefonen. Och medger att han ofta fastnar där. Kollar hur mycket solel som produceras, hur kurvorna går.

Klimatpositivt avtryck i 25 år

Solcellsparken tog en månad att montera ”från spade i marken till driftsatt”. Gotlandssnus sökte och fick ett stöd för parken på 100 000 kronor genom Länsstyrelsen.

Den står på en markställning på friköpt mark och är dimensionerad med fokus på att möta och täcka den egna elförbrukningen. På Gotlandssnus är produktionen i gång måndag till fredag och det jobbas just nu i tvåskift. Den överskotts-el som parken genererar säljs vidare, men det är ingen märkbar post och Lars förklarar att de i dagsläget enbart ser det som ett sätt att hantera överskottet.

Baksidan av solpanel i solcellspark

Om 2,5 år kommer investeringen enligt beräkningarna ge ett nollavtryck och därefter ett klimatpositivt avtryck i 25 år eller mer. Elektroniken kommer behöva bytas under dessa år, ett naturligt underhåll.

Utveckla, bevara och ladda

Gotlandssnus är nöjda med parken och stolta över den. I november 2022, när den varit i drift i ett år, är planen göra en mer ingående utvärdering av satsningen.

– Som jag ser det är solcellsparken bara början, vi kikar nu på att göra mer på själva takytorna. Vi ser även på en utbyggnad, eftersom vi expanderar, och på hur vi kommer kunna använda dessa ytor för solenergi. Det här är en viktig satsning för både oss och miljön, säger Lars.

Han berättar även att det som händer just nu i maj är att de kopplar bort sig från sitt gamla värmesystem och skaffar ett eget eldrivet värmesystem.

– Det innebär att vi, via solcellerna och den el vi köper via GEAB genererad via vattenkraft, även får en fossilfri värmeförsörjning. Elförsörjningen är redan fossilfri i dag.

Med siktet inställt på 2030

Gotlandssnus mål är vara ett fossilfritt företag i alla led, inte enbart el och värmeförsörjning, till 2030 de har även sedan tidigare en vision om att vara det största industriföretaget på ön, det vill säga med fler än 200 medarbetare, något de också arbetar aktivt för att gå i mål med.

– 2030 har vi byggt ut vår solcellspark och har en avsevärd del av vår energiförbrukning via en förnybar energikälla. Vi vill fortsätta att arbeta proaktivt med att informera om det här och skapa ett fortsatt intresse för miljö och hållbarhet, säger Lars.

Han betonar också att bolagets hållbarhetstanke även handlar om att bevara och använda det som redan finns. Den gamla silon till sockerbruket till exempel, den blir nu lagerlokal. Nytt golv är gjutet och taket är bytt.

– Fordonsflottan som vi har är inte så omfattande, men vi kommer under året gå från dieseldrivna bilar till elbilar som vi dessutom kan ladda i våra egna laddstolpar.

Social hållbarhet och intern hållbarhetsresa

När Lars berättar för Solsafaribesökarna om bolagets omställning belyser han även att den inte enbart handlar om det tekniska och fysiska ting, utan även om en hållbar arbetsmiljö och om social hållbarhet. Viktiga faktorer för en välmående och växande verksamhet.

– Vi kommunicerar alltid kring hållbarhet under våra kvartalsmöten med personalen som helhet, samt informerar löpande om vårt arbete eller exempelvis besök som har med vårt hållbarhetsarbete att göra. Vi har en dedikerad person som arbetar med vår hållbarhetsresa internt, dock inte på heltid i dagsläget.

Tre råd från Lars till den företagare som vill sätta upp en solcellspark:

  1. Skaffa så mycket information du kan innan du drar igång och använd en välrenommerad firma för ditt projekt.
  2. Sätt dig in i vilka tillstånd och regler som gäller innan arbetet påbörjas.
  3. Informera ditt närområde om vad du tänker göra och varför för att skapa förståelse och delaktighet.
Gotlandssnus skylt med texten Människan vill se förändringar, innovationer och utveckling

Funderar ni också på solcellspark?

Eller är nyfikna på Gotlandssnus och verksamheten i Roma? Mejla info@gotlandssnus.se eller slå en signal till 0498- 200 990.

Relaterat innehåll

Gotlandssnus är en av många aktörer som har ställt sig bakom initiativet “Gotland ställer om”.

Här är hela listan: