Nätverket Hållbara Gotland

Hållbara Gotland vill inspirera företag på ön att arbeta med ansvarsfrågor. Vi vill också främja diskussionen och samarbeten mellan näringsliv, politik, akademi och civilsamhället genom nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och kunskapsseminarier. Det är genom samarbete vi når resultat och skapar ett hållbart samhälle.

Hållbara Gotland är ett nätverk av företag och organisationer som växer. Idag är vi 35 medlemma av olika storlek och från olika branscher. Gemensamt för alla är att de är verksamma på Gotland och har en ambition att arbeta medvetet med hållbarhet.

Nätverket fokuserar främst på att sprida och fördjupa kunskapen om de sjutton globala målen. För att det ska bli genomslag behövs arbetet genomföras på regional nivå, nära dem det berör: konsumenter, producenter, leverantörer och beställare.

Vi bidrar till energiomställningen genom att arbeta med de globala målen främst mål 7: Hållbar energi för alla, mål 9: Hållbarindustri, innovationer och infrastruktur, mål 11: Hållbara städer och samhällen, Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion.

Om nätverket

Visionen är att Gotland ska bli ledande i hållbart företagande alla delar. Det gör vi genom att erbjuda produkter och tjänster i:

  • Hållbar strategi affärsutveckling.
  • Seminarier med toppnamn inom hållbarhet.
  • Nätverkande och strukturerade diskussioner i samband med våra möten och studiebesök.
  • Skräddarsydda utbildningar.
  • En sajt med nyheter inom hållbarhet och socialt ansvarstagande.
  • Rundabordssamtal med experter.
  • Tillgång/rekommendationer till en bank av spetskompetens i genomförandet.

Bokstäverna H G som är Nätverket Hållbara Gotlands logotyp

Om nätverket

Hållbara Gotland
 
 

Kontakt

Pia Jertfelt
0707154760