Månadens klimathjälte – mars

Månadens Klimathjälte för mars har nu korats: Magnus Larsson från McDonald’s och Simon Kanellos från restaurang Nunnan

Juryns motivering lyder: För några år sedan togs ett viktigt initiativ för att ta tillvara på restaurangers förbrukade frityrolja och göra den till en resurs, snarare än avfall. Det började som ett projekt men lösningen har implementerats permanent och olja från ett femtiotal verksamheter transporteras nu regelbundet till Bro, där den blir till biogas som ersätter fossila bränslen och bidrar till minskade klimatutsläpp.

Lokal biogasproduktion stärker också Gotlands förutsättningar för den viktiga energiomställning som behöver genomföras. Arbetet för att få fler verksamheter att hoppa på tåget fortsätter löpande, och för att åstadkomma än mer cirkulära lösningar söks även nya medel för att ta tillvara på olika typer av restprodukter framåt. Därför går utmärkelsen som Månadens Klimathjälte för mars månad 2024 till Magnus Larsson och Simon Kanellos.

Fler borde vara med

Magnus, som var initiativtagare till projektet, blev glad över att åtgärden uppmärksammas genom utmärkelsen men trycker också på att ännu fler borde vara med på åtgärden.

– Det är kul att vi fått med så många, men vi jobbar vidare för att få med alla! Det här är ett bra exempel på hur man kan skaffa resurser för att genomföra en idé och verkligen etablera permanenta lösningar. Men det är också ett fantastiskt exempel på nyttan av brett samarbete, där vi har stor hjälp av Keges, Tobbes bud, Brogas och Region Gotland för att få ihop det!

Även projektledaren Simon lyfter samarbetet med de olika aktörerna som kärnan i varför åtgärden blivit så lyckad, och varför det varit så roligt att arbeta med projektet.

– Det har varit otroligt roligt att jobba med det här projektet, där vi fått samarbeta med många restauranger och andra aktörer. Alla har varit så tillmötesgående och man märker verkligen att näringslivet på Gotland är positiva till förändringar, vilket är lovande för utvecklingen framåt!, säger Simon. 

Nominera nästa klimathjälte

Priset Månadens Klimathjälte har tagits fram inom kampanjen Gotland ställer om, en folkbildningskampanj som syftar till att öka kunskapen om energi- och klimatfrågor på ön. Länsstyrelsen, Energicentrum Gotland och Gretas Gamlingar står bakom tävlingen och har även en näringslivsrepresentant från COOP Gotland i juryn. Tävlingen pågår året ut.

Nomineringen till nästa Månadens Klimathjälte är öppen. Har du någon i åtanke som förtjänar denna ära? Läs mer hur du nominerar här.

Mer läsning

Nomimera en Klimathjälte
Läs mer om Månadens klimathjälte