Gotländska Utvecklingsbolag i Samverkan, GUBIS

GUBIS en ideell förening, som bildades 2011 av Virudden Utveckling AB, Nygarn Utveckling AB och Heligholm Utveckling AB i syfte att tillsammans verka för utveckling på landsbygden, att skapa mötesplatser, mäkla kunskap och kapital.

GUBIS medlemmar är utvecklingsbolagen som drivs av personer med ideellt engagemang och som brinner för att försöka göra skillnad och genomföra idéer som ger en positiv landsbygdsutveckling, som kommer många till gagn och skapar en levande landsbygd på Gotland.

Tolv utvecklingsbolag

I dag består den ideella föreningen av tolv stycken utvecklingsbolag spridda över ön. Räknas de bofasta personer som omfattas av de socknarna som dessa utvecklingsbolag representerar, så utgör de närmare 20 procent av Gotlands bofasta befolkning. Vi samverkar inom våra olika fokusområden, men själva aktiviteten sker i varje bolag.

Verksamheten delas in i följande fokusområden:

  • Dricksvatten – bevattning – reningsverk.
  • Byggnation av bostäder.
  • Hållbarhet och energiomställning
  • Förskola/skola.
  • Utvecklad kollektivtrafik.
  • Finansiering.
GUBIS logotyp med en avbild av Gotland i grönt med blått omkring

Om föreningen

Gotländska Utvecklingsbolag i Samverkan, GUBIS
 
 
 

Kontakt

Sven Sandström
0709948961