Bioenergianläggning gör Arla självförsörjande på grön energi

I dagarna invigdes en ny flispanna, en bioenergianläggning, som ger energi till Arlas mjölkpulveranläggning i Visby. Det blir Arlas första helt fossilfria anläggning.

Fram tills idag har anläggning drivits till stor del av biogas, nu övergår de till flis och därmed frigörs biogas som exempelvis istället kan användas för att ställa om den tunga trafiken. Flisen som används till anläggningen är en restprodukt från öns skogsindustri, restprodukter som i annat fall skulle skeppats till fastlandet.

 

“I och med Arlas omställning frigörs stora mängder biogas som kan uppgraderas till fordonsgas. Är du nyfiken på hur det fungerar att köra gasbil eller vill du veta mer om fossilfria fordon, ta gärna kontakt med mig som är Energi- och klimatrådgivare på Gotland” säger Anna Bäckstäde, Energicentrum Gotland.

Investeringen har möjliggjorts genom investeringsstödet Klimatklivet, ett nationellt investeringsbidrag för lokala projekt som minskar koldioxid och andra växthusgaser.

Bioenergianläggning gör Arla självförsörjande på grön energi

Kontaktperson

Anna Bäckstäde, energi-och klimatrådgivare
tfn 0498 26 91 76 anna.backsstade@gotland.se

Relaterat innehåll

Pressmeddelande från Arla

“Arlas och BroGas nya bioenergianläggning i Visby hjälper Gotland att bli självförsörjande på grön energi”