Skip to content
Villatak med solpaneler, foto

Producera din egen solel

Är du intresserad av att skaffa solceller till din fastighet? Undrar du hur det fungerar, vad du ska tänka på och om det är svårt? 

Att överväga installation av solceller är ett steg mot en mer hållbar framtid och kan också vara en lönsam investering för din fastighet. Många har frågor kring hur processen ser ut, vilka tekniska och ekonomiska aspekter som bör beaktas, samt hur man bäst går tillväga för att optimera sin investering. 

För att vägleda och inspirera potentiella solcellsägare har vi samlat en grupp solcellsambassadörer på Gotland som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Hitta kontaktuppgifter till ambassadörerna och se alla filmerna här.

Produktion av solel på Gotland

Fält med solpaneler, högt gräs i förgrunden

Gotland står i en unik position när det gäller produktion av solel, tack vare att ön har den högsta solinstrålningen i Sverige. Detta gör Gotland till en idealisk plats för både privatpersoner och företag att investera i solenergi.

Potentialen för solel på Gotland

Med en genomsnittlig produktion på cirka 1100 kWh per installerad kilowatt och år, erbjuder Gotland exceptionella förutsättningar för solelproduktion. Denna höga solinstrålning innebär att solcellsanläggningar här kan producera betydligt mer el jämfört med många andra platser i landet.

Ekonomiska fördelar

Investeringen i solenergi på Gotland är inte bara bra för planeten utan också för plånboken. Genom att utnyttja den egenproducerade elen kan fastighetsägare dramatiskt minska sina elkostnader. Dessutom finns det olika statliga stöd och bidrag att ansöka om, vilket kan göra investeringen ännu mer ekonomiskt attraktiv.

Att satsa på solel är ett klokt val för framtiden – för både miljön och ekonomin. Gotlands unika förutsättningar för solenergiproduktion gör ön till en förebild för resten av Sverige. Om du har en lämplig fastighet på Gotland, varför inte utforska möjligheten att bli en del av denna gröna omställning? Din investering bidrar inte bara till en hållbar framtid utan också till lokalsamhället och ökad självförsörjning på ön.

Anna och Therese rådgivare sitter på en stenmur

Stöd och rådgivning

För den som funderar på att installera solceller finns det flera resurser och stöd att ta del av. Energi- och klimatrådgivare på Gotland erbjuder kostnadsfri rådgivning och kan hjälpa till med allt från preliminära kalkyler till tips om hur man ansöker om bidrag. Det är även möjligt att ta del av erfarenheter från andra solcellsanvändare på ön genom lokala nätverk och informationsmöten. 

Installation av solceller

Trots högre priser på solceller de senaste åren är en solcellsinstallation totalt sett väldigt lönsam. Återbetalningstiden ligger i normalfallet på någonstans mellan sju och tio år. Du som är intresserad av att sätta upp solceller på din byggnad eller mark har några viktiga punkter att tänka på innan installation:

Tidigare var mikroproduktion benämningen på småskalig elproduktion för egen användning. Huvudsäkringen fick vara på max 63 ampere med en inmatningseffekt på 43,5 kW. Nu kallas det för Egenproducerad el istället, begränsningen på en huvudsäkring på 63 ampere tas bort. På GEABs webbplats finns all information som du behöver veta.

Tack vare nya regler från juli 2022 är det möjligt att sälja mer solel än vad som köps in från ditt elhandelsbolag. Detta gör det inte lika viktigt att göra en exakt beräkning av storleken för din solanläggning.

Se över din elanvändning

Hur mycket energi går det åt under hela året och specifikt under sommarmånaderna i din fastighet? Läs av statistiken på GAEB:s ”Mina sidor”. Ju mer el du använder själv desto lönsammare blir din anläggning. Har du timavläsning går det att göra en noggrannare beräkning av anläggningens storlek. Alla abonnenter har rätt till timavläsning. Enligt krav från Sveriges regering kommer alla få nya smartare elmätare installerade innan 2025. Dessa kommer ge data för varje 15 minuters intervall.

I solelkalkylen kan du räkna på vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar. Energimyndigheten har gjort test av olika solcellsmoduler. Se dem här.

Tak, vägg eller på marken?

Har din fastighet en lämplig plats att installera solceller på? Rakt mot söder i 30 till 40 graders lutning ger flest antal kilowattimmar per år, men alla väderstreck mellan öst till väst är bra. 

Ibland kan det till och med vara en fördel att lägga solcellerna i öst/västlig-riktning för att få en jämnare produktion över hela dagen. Lutningen är inte jätteviktig. En avvikelse på tio grader ifrån den optimala ger bara en förlust på cirka en till två procent över året.

Om taket är platt är det fördelaktigt att luta panelerna, annars är det bäst att följa den lutningen som taket har. Det viktigaste är att solcellerna inte skuggas. Dagens teknik stänger ned de panelerna som är skuggade. Så det är inte lika viktigt som tidigare, när en skuggning påverkade hela anläggningen. En helt skuggfri plats ger förstås högst verkningsgrad.

Som huvudregel behövs det inte längre bygglov inom detaljplanerat område för montera solcellsmoduler (och solfångare) på en byggnad som följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Men många områden på Gotland har utökad bygglovsplikt. Det beror på att det inom dessa områden finns särskilt höga kulturvärden, konstnärliga värden och/eller att området ligger inom Försvarsmaktens intresseområde, ArcGIS Web Application

Det är bara inom detaljplanerat område som det kan krävas bygglov på solceller. Solpaneler som är fristående på marken är aldrig bygglovspliktiga.

Installatör skruvar på solpaneler, närbild, foto

Ta kontakt med några olika installatörer och jämför priser och utrustning. Ta gärna referenser så du vet om andra varit nöjda med de aktuella installatörernas arbete. Kontrollera om elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Elinstallatören ska lämna in en Föranmälan till ditt nätbolag, gärna tre månader innan byggstart. Du kan behöva en ny eller utökad anslutning till nätet, vilket ditt nätbolag i så fall meddelar och vad kostnaden för detta kan bli.

Är det svårt att tyda de offerter som ni tagit in? Boka en tid för kostnadsfri rådgivning, så hjälper vi er med detta.

Kontrollera din nätägares tekniska krav på en solcellsanläggning,  installatören hjälper dig med det. Din anläggning måste följa nätägarens regler för att inte anläggningen ska mata in ”dålig” strömkvalitet till nätet samt att din anläggning inte får leverera in ström på nätet när nätet är strömlöst. CE-märkning garanterar detta. Lär mer på GEAB:s webbplats.

Tidigare fanns ett investeringsstöd för solcellsanläggningar. Detta gällde även för företag. Nu finns istället något som kallas för grönt skatteavdrag. Det fungerar på samma sätt som ROT/RUT-avdrag och är därmed endast tillgängligt för privatpersoner. Avdraget är på 20 procent och innefattar arbete och material. Avdraget fås direkt på fakturan från installatören. Skattereduktionen är på max 50 000 kr per person och år. Du kan inte få reduktion om du köper in material själv. Det måste vara samma företag som utför installationen som du köper materialet av.

 Läs mer om Grön Teknik.

När anläggningen är klar skickar din elinstallatör in en Färdiganmälan till nätbolaget. Vid behov byter nätbolaget din elmätare kostnadsfritt. Den nya elmätaren klarar av att mäta både inmatning och uttag från elnätet.

Nya regler för moms gäller sedam 2022. Du behöver inte registrera dig för moms om du har en försäljning under 80 000 kr.  Det går i vissa fall att göra avdrag vid inköp och installation, läs informationen från Skatteverket:

Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el.

När installationen är klar ska du skriva avtal med ett elhandelsbolag som vill köpa din solel. Ta kontakt med flera elhandlare eftersom priset kan variera. Den du skriver avtal med vill oftast att du även köper din el från dem. Priset beror av spotpriset på elbörsen vilket mellan 2011-2019 i medel var 33,2 öre/kWh exkl. moms. Spotpriset beror på tillgång och efterfrågan, och är högre på kalla vinterdagar när behovet av el för uppvärmning är stort.

Sedan januari 2015 får alla som har mikroproduktion av förnybar el en skattereduktion för den el som levereras in på nätet. Den som står på el-abonnemanget får tillbaka 60 öre/kWh, max för 30 000 kWh. Du kan bara få reduktion för lika stor del som du köpt in. Ditt elnätsbolag redovisar varje år till Skatteverket hur mycket el du levererat in. Uppgiften kommer vara förtyckt i din deklaration, som du sedan gör avdrag för. Skattereduktion gäller bara för abonnenter med en säkringsstorlek på max 100 ampere.

När el överförs långa sträckor i elnät uppstår energiförluster. Solceller som producerar el nära platsen där förbrukningen sker kan bidra till att minska dessa energiförluster. Bland annat därför är elnätsföretagen skyldiga att betala en ersättning för den överskottsel en solcellsägare matar in till nätet, denna kallas ibland “nätnytta” eller “energiersättning”.

GEABs ersättning för nätnytta till mikroproducenter är 8 öre/kWh exklusive moms. Denna ersättning betalas ut per automatik som ett avdrag på din elnätavgift. Du som äger en solcellsanläggning får det oavsett om du har en köpare av din överskottsel eller inte.

Du måste betala energiskatt för den el som du köper från ditt elbolag. Detta gäller inte för den el som du producerar själv, så länge din anläggning är under 500 kilowatt. Som privatperson kommer du aldrig upp i den storleken på anläggning.

 

Material från föreläsningen: Optimera nyttan av solceller och batterilagring.

Rusta för ett smartare energisystem

Om energiomställningen, dess effekter på elnätet och de nya affärsmodeller och tjänster som behövs för att hantera ökade kostnader och förändrade energibehov. 
Av Mats Karlström Eaasy

Introduktion till batterier

Går igenom olika användningsområden för batterier, olika typer av batterier, deras kemiska sammansättning, säkerhetsaspekter vid installation samt regelverk och praktiska råd för installation, särskilt inom lantbruk.
Av Jonas Karlström Elians Group

Ekonomiska incitament för solceller och batterilagring på Gotland

Beskriver ekonomiska fördelar och strukturer för att optimera användningen av solceller och batterilagring i hemmet på Gotland, inklusive detaljer om elnätsavgifter, elhandelsavgifter och skattereduktioner för mikroproducenter.
Av Magnus Jennerholm & Carl Brundin, Energicentrum Gotland

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 
24
621 57 VISBY
Telefon / 0498-26 90 00
Energi- och klimatrådgivningen / 0498-26 33 99
Mejla oss / energicentrum@gotland.se

Nyheter

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

Energicentrum är en del av Region Gotland.
Besök gotland.se

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings