Skip to content

Producera din egen solel

 
 

Är du intresserad av att skaffa solceller till din fastighet? Undrar du hur det fungerar, vad du ska tänka på och om det är svårt?

Våra solcellsambassadörer finns här för att ge råd och svar. Titta på filmerna för inspiration och välkommen att kontakta någon av våra ambassadörer.

Hitta kontaktuppgifter och se alla filmer här.

Produktion av solel på Gotland

Gotland lämpar sig utmärkt för produktion av solel, då vi har bäst solinstrålning i landet. (det finns bilder över solinstrålningen). Den som har en lämplig byggnad eller mark kan sätta upp en anläggning på sin fastighet. Idag är det vanligast att fastighetsägare installerar en anläggning som klarar kraven för Egenproducerad el tidigare benämnt mikroproduktion, men det går också att bli nettoproducent eller installera en anläggning där all el används i den egna verksamheten. Den lönsammaste anläggningen, för den som inte vill bli nettoproducent, är att använda så mycket som möjligt av den producerade elen själv i sin fastighet.

Ta en tidig kontakt med elnätsbolaget om du vill bli en nettoproducent.

Installation av solceller

Under de senaste 15 åren har priserna för solceller rasat till mindre än en tiondel. Detta har gjort att solceller börjar bli lönsamt även här i Sverige som har låga elpriser.

Den som är intresserad av att sätta upp solceller på sin byggnad/mark har några viktiga punkter att tänka på innan installationen:

Tidigare var mikroproduktion benämningen på småskalig elproduktion för egen användning. Huvudsäkringen fick vara på max 63 ampere med en inmatningseffekt på 43,5 kW. Nu kallas det för Egenproducerad el istället, samt att begränsningen på huvudsäkring på 63 ampere tas bort. På GEABs webbplats finns all information som du behöver veta.

För att få nyttja de villkor som gäller för Egenproducerad el (tidigare mikroproduktion) måste mer el konsumerar i hushållet än vad som produceras. Du får inte vara en nettoproducent.

Hur mycket energi går det åt under hela året och specifikt under sommarmånaderna i din fastighet? Läs av statistiken på ”Mina sidor”. Ju mer el du använder själv desto lönsammare blir din anläggning. Har du timavläsning går det att göra en noggrannare beräkning av anläggningens storlek. Alla abonnenter har rätt till timavläsning. Enligt krav ifrån Sveriges regering kommer alla få nya smartare elmätare installerade innan 2025. Dessa kommer ge data för varje 15 minuters intervall.

solelkalkylen kan du räkna på vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar. Energimyndigheten har gjort test av olika solcellsmoduler. Se dem här.

Har din fastighet en lämplig plats att installera solceller på? Rakt mot söder i 30-40 graders lutning ger flest antal kWh per år, men alla väderstreck mellan öst till väst är bra. Ibland kan det till och med vara en fördel att lägga solcellerna i öst/västlig-riktning för att få en jämnare produktion över hela dagen. Lutningen är inte jätteviktig. En avvikelse på 10 grader ifrån den optimala ger bara en förlust på ca 1-2 % över året. Om taket är platt är det fördelaktigt att luta panelerna, annars är det bäst att följa den lutningen som taket har. Det viktigaste är att solcellerna inte skuggas. Dagens teknik stänger ned de panelerna som är skuggade. Så det är inte lika viktigt som tidigare då en skuggning påverkade hela anläggningen, men en helt skuggfri plats ger förstås högst verkningsgrad.

Kontakta regionens bygglovenhet och ta reda på om det krävs bygglov för den installation du planerar. Som huvudregel behövs det inte längre bygglov inom detaljplanerat område för att på en byggnad montera solcellsmoduler (och solfångare) som följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Men många områden på Gotland har utökad bygglovsplikt. Detta beror på att det inom dessa områden finns särskilt höga kulturvärden, konstnärliga värden och/eller att området ligger inom Försvarsmaktens intresseområde, ArcGIS Web Application

OBS. Det är bara inom detaljplanerat område som det kan krävas bygglov på solceller. Solpaneler som är fristående på marken är aldrig bygglovspliktiga.

Ta kontakt med några olika installatörer och jämföra priser och utrustning. Ta gärna referenser så du vet om andra varit nöjda med de aktuella installatörernas arbete. Kontrollera om elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Elinstallatören ska lämna in en Föranmälan till ditt nätbolag, gärna tre månader innan byggstart. Du kan behöva en ny eller utökad anslutning till nätet, vilket ditt nätbolag i så fall meddelar och vad kostnaden för detta kan bli.

Kontrollera din nätägares tekniska krav på en solcellsanläggning, vilket installatören hjälper dig med. Din anläggning måste följa nätägarens regler för att inte anläggningen ska mata in ”dålig” strömkvalitet till nätet samt att din anläggning inte får leverera in ström på nätet när nätet är strömlöst. CE-märkning garanterar detta.

Privatpersoner kan få 15 % i ROT-avdrag för installation av solceller samt 50 % vid installation av batterilager. Bidrag till företag är borttaget sedan 1 januari 2021. Läs mer om Grön Teknik.

När anläggning är klar skickar din elinstallatör in en Färdiganmälan till nätbolaget. Vid behov byter nätbolaget din elmätare kostnadsfritt. Den nya elmätaren klarar av att mäta både inmatning och uttag från elnätet.

Den som säljer solel för högst 30 000 kr om året behöver inte vara momsregistrerad. Dessa nya regler började gälla 2017-01-01. Den som säljer solel för mer än 30 000 kr per år behöver fortfarande vara momsregistrerad. Det går i vissa fall att göra avdrag vid inköp och installation, läs informationen från Skatteverket.

Läs mer på Skatteverket, Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad samt Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el.

När installationen är klar ska du skriva avtal med ett elhandelsbolag som vill köpa din solel. Ta kontakt med flera elhandlare eftersom priset kan variera. Den du skriver avtal med vill oftast att du även köper din el från dem. Priset beror av spotpriset på elbörsen vilket mellan 2011-2019 i medel var 33,2 öre/kWh exkl. moms. Spotpriset beror på tillgång och efterfrågan, och är högre på kalla vinterdagar när behovet av el för uppvärmning är stort.

Från och med 1 januari 2015 får alla som har mikroproduktion av förnybar el en skattereduktion för den el som levereras in på nätet. Den som står på el-abonnemanget får tillbaka 60 öre/kWh, max för 30 000 kWh. Ditt elnätsbolag redovisar varje år till Skatteverket hur mycket el du levererat in, uppgiften kommer vara förtyckt i din deklaration, som du sedan gör avdrag för. Skattereduktion gäller enbart för abonnenter med en säkringsstorlek under 100 ampere.

När el överförs långa sträckor i elnät uppstår energiförluster. Solceller som producerar el nära platsen där förbrukningen sker kan bidra till att minska dessa energiförluster. Bland annat därför är elnätsföretagen skyldiga att betala en ersättning för den överskottsel en solcellsägare matar in till nätet, denna kallas ibland “nätnytta” eller “energiersättning”.

GEABs ersättning för nätnytta till mikroproducenter är 5,6 öre/kWh exkl. moms. Denna ersättning betalas ut per automatik som ett avdrag på din elnätavgift. Du som äger en solcellsanläggning får det oavsett om du har en köpare av din överskottsel eller inte.

Gotlands energiomställning
Gör skillnad
Besöksadress

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 24
621 57 VISBY

Telefon
Mejla oss

Nyhetsbrev

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka.