Skip to content
Almedalen_1200x628
Offline

Mötesplats Energi Almedalsveckan 24

Energicentrum Gotland
Thomas Bergström, 070 788 80 36
Skeppsbron 24, Visby. Ingång via innergården.

Energicentrum Gotland är värd för Mötesplats Energi under Almedalsveckan. Syftet är att skapa en plats för inspiration, kunskap och möten inom energiomställningen och för att kunna belysa Gotlands arbete i synnerhet. 

Program Mötesplats Energi 2023 
Onsdag 26/6

09.00-10.20 Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering

Framtidens hållbara energisystem
– vem ska sälja vad, och hur mycket?

Sverige måste energieffektivisera för att nå ett hållbart energisystem i framtiden. Vad är energibolagens roll i det energieffektiviseringsarbetet? Och hur säljer man egentligen in en minskning? Hur gör andra branscher med liknande utmaningar?

Less is more! Energibolag, Svenska Spel och Systembolaget är alla statliga företag med ett ansvar. Ett ansvar att inte sälja mer än nödvändigt. Hur tänker de kring sin försäljning? Hur styr politiken ansvaret rätt? Vi samlar branscher där ’less is more’ – och reder ut hur man axlar ansvaret.


10.30-11.50 Hållbara Gotland, CSR Sweden

En inkluderande grön omställning, där handling och samverkan går före ambitioner och tomma löften.

EU-kommissionen 2019 hade tydliga mål, bland annat EU:s Green deal. Detta har lett till att hållbarhet för företag har, under relativt kort tid, gått från att vara frivilligt till lagstiftning. Hur har detta landat inom näringslivet? Hur uppfattar man att riket Sverige ställer sig till detta?

 
13.00-14.20 Energicentrum Gotland

Nya flexibla elnätstariffer för ett smartare nyttjande av det lokala elnätet.

Prissignalen ifrån elhandelsbörsen sätter de lokala elnäten på prov då signalen inte direkt stämmer överens med det lokala utnyttjandet. När många utnyttjar spotprisets fördelar blir det snabbt trångt i nätet vid lågpristider. En kraftfull flexibel prissignal på elnätssidan kan motverka detta.

14.30-16.00 Electro Test Sweden 

Effektbrist är skapad av politiker – hur rättar vi till detta?

Effektsamverkan med hjälp av dynamiska elnätstariffer, smarta hus, halvsmarta elmätare samt kunskapsuppbyggnad hos villaägare, elnätsbolag och installatörer sänker kostnaden för elnätet. Hur gör vi?

Vi har under många år testat olika lösningar för att undvika effektbrist i elnätet. När vi får mindre mängd planerbar elproduktion och nya laster som elbilar adderas på nuvarande uttagsmönster får vi nya problem men även nya möjligheter. Samtal med olika aktörer och förslag till nya lagar och regler kommer presenteras. Kan fyrklövern villaägare, installatör, elbilsleverantör och elnätsbolag göra något av den nya världsstandarden på smarta hem som kommer med Matter 1.3?

Medverkande:
Anders Kjellström, Elkraftingenjör, Electro Test Sweden AB
Jonathan Lindgren, Samhällspolitisk expert, Villaägarnas Riksförbund
Terese Kuldkepp, Expert Hållbarhet, Installatörsföretagen
Leiph Berggren, Ordförande, Liberalerna Gotland
Sten Forsberg  Sverigechef, Volkswagen Personbilar

Torsdag 27/6

09.00-10.20 Energikontoren Sverige

Hur maximerar vi den regionala energiplaneringen?

Den snabba energiomställningen ställer krav på ökad planering lokalt och regionalt kopplat till energi och energiinfrastruktur. Vilka synergier går att hitta mellan nätaägares nätuvecklingsplaner, egna lokala initiativ och regeringens nya uppdrag kring regional energiplanering?

 

10.30-11.50 Elinorr

Lokala och regionala elnätbolags inflytande i Bryssel, vad krävs?

Hur påverkar EU riktningen och strategierna för elnätsföretagen i Sverige, vilken möjlighet finns att påverka och hur kan vi samverka för bättre förutsättningar?

Medverkande:
Karin Boden, Head of Public Affairs, Jämtkraft AB
Anne-Li Sjölund, Riksdagsledamot, Västernorrland
Hans Unander, KSO Malung-Sälen
Lotta Rönström, Policy Officer, North Sweden Office
Göran Sörell, VD, Sundsvall Elnät
Henrik Bergström, Head of Public Affairs, Ellevio
Stefan Sedin, VD, Jämtkraft Elnät AB
Björn ter Bruggen, Head of Public Affairs, Elinorr
Daniel Segerholm, VD, Malung Sälens Elnät AB
 
 

13.00-14.00 Energicentrum Gotland

Vad hindrar barns aktiva resor till skolan?

I panelsamtalen diskuteras hur vi kan ändra riktningen gällande barns aktiv mobilitet. Nudgd presenterar projektet med fokus på vuxnas beteendefaktorer: motivation, möjligheter och hinder. Projektet vann priset för bästa mobilitetsinitiativ under 2023 av European Mobility Week. Energicentrums projekt närmar sig frågan ur ett barnrättsperspektiv. KTH som projektpart forskar barns upplevda hinder och applicerar deras CERO-modell som en metod för att nå klimatmålen med mångsidiga tester för regionen, barnen och föräldrar.

Med i panelen: Generation PEP är en ideell organisation som strävar efter att skapa en folkrörelse för bättre hälsa bland barn och unga. Organisationens mål är att främja barn och ungdomars hälsa genom att öka deras fysiska aktivitet och förbättra deras kostvanor. Trivector Traffic är en ledande aktör kring hållbara transporter och trafikplanering med mål att utveckla innovativa lösningar för att främja hållbar mobilitet och minska miljöpåverkan från transporter.

Medverkande:
Ola Rynge, CTO, Nudgd
Petra Ahlman, Projektledare, Energicentrum
Emma Blomdahl Wahlberg, Kommunikationsansvarig, Generation Pep
Sara Boije af Gennäs, Konsult, Trivector Traffic


14.30-16.00 
Energieffektiviseringsföretagen

Vem ansvarar för att energieffektiviseringen blir av i Sverige?

Svenska villahushåll har potential att genomföra 4 TWh energieffektivisering. En ny studie visar att privatpersoner sparat mer än 20 % med enbart smartare styrning på villavärmen. 

“Efficiency first”-principen framhäver vikten av att först fokusera på energieffektivitet för att uppnå energi- och klimatmål. Principen främjar teknik och metoder som optimerar energianvändning, vilket minskar utsläpp, ökar energisäkerheten och sänker energikostnader. Effektivisering ger oss helt enkelt mer tid att hinna med omställningen. 
Ngenic och GodEl visar i en ny rapport att 500 villägare sparat mer än 20% på sin elförbrukning (4 miljoner kronor), enbart med hjälp av digitala verktyg. Dessutom har CO2-avtrycket och behovet av elnätsinvesteringar minskat. I Sverige finns det en potential på 4 TWh energieffektivisering i villahushåll vilket är mer än hela landets solcellsinstallationer och ger även 5 GW flexibilitet i elnätet.

Men vilka ska göra investeringen? Behövs det en energifond för att stötta hushållen eller ska staten investera för att få det att hända? Vad skulle 20% energieffektivisering och flexibiltet vara värt i ett lokalnät som ex Gotland?

Anordnare

Energicentrum Gotland

Kontaktpersoner

Patrick Dahl, Verksamhetschef
070 447 68 73
 
Thomas Bergström, Marknadsförare
 

Relaterat innehåll

Almedalsveckans program i sin helhet

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 
24
621 57 VISBY
Telefon / 0498-26 90 00
Energi- och klimatrådgivningen / 0498-26 33 99
Mejla oss / energicentrum@gotland.se

Nyheter

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

Energicentrum är en del av Region Gotland.
Besök gotland.se

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings