Skip to content
Fällda träd som ligger på varandra

Allmänt om bioenergi

Bioenergi är ett helt förnybart bränsle som framställs genom rötning av organiskt material, till exempel matrester, gödsel och odlade grödor. 

Bioenergi består till största delen av metan. I dag är bioenergi den största förnybara energikällan i Sverige om vi ser till slutlig energianvändning. Den kan användas för värmeproduktion och elproduktion men används främst som fordonsbränsle.

Allmänt om bioenergi

Genom solen och fotosyntesen i de gröna växterna binds koldioxid från luften och blir biomassa. Energin lagras som kemisk bunden energi i allt levande. Biomassan kan sedan vara till grund för olika energislag, som kallas för biobränslen. Till exempel biodrivmedel, biovärme och biokraft. 

Biomassan kan rötas till biogas, jäsas till etanol, pressas till rapsoljemetylester, RME och kallas då ofta för rapsdiesel. Den kan också utsättas för högt tryck och bli till hydrerad vegetabilisk olja, HVO, vilket ofta kallas för biodiesel. Biomassan kan även brännas i fjärrvärmeverk och ge värme eller brännas i kraftvärmeverk och ge både el och värme.   

Bioenergi är energi som utvinns av biomassa. Biobränslen är ett samlingsnamn för flera olika typer av bränslen med biologiskt ursprung. De finns i gasform som biogas, i fast form som ved eller pellets. Eller i flytande form som biodiesel och etanol. 

Med biomassa menas den biologiskt nedbrytbara delen av produkter: avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk samt den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

Resurserna kan delas in i tre kategorier: 
John Deere traktor kör maskin på fält i motljus
Grödor avsedd för energiändamål

Till exempel odlad majs, vall, raps och skogsråvara.

Rött ladugårdstak med solpaneler installerade.
Avfall

Till exempel slakteriavfall, avfall från livsmedelsindustrin, avloppsslam och hushållens matavfall.

Ohuggen ved i en stapel
Rester

Till exempel jordbruksrester som halm och gödsel eller skogsrester, exempelvis sågspån och GROT (grenar och toppar).

Bioenergi är världens och Sveriges största förnybara energikälla. Cirka 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige kommer från biobränslen. Det är större i energital än vattenkraft och kärnkraft tillsammans.  

 
Diagram energianvändning per industrisektorn 1970-2019

Vad används bioenergi till?

I Sverige används cirka 50 procent av all bioenergi till uppvärmning, 25 procent till elproduktion och 25 procent till transporter.

Värmeproduktion

Bioenergins största användningsområde är värmeproduktion. Värme som är bioenergibaserad kallas för biovärme. Läs mer om biovärme på Svebio:s webbplats

Elproduktion

Fjärrvärmeproduktion kan vara bra att kombinera med elproduktion. Detta eftersom elproduktionen ger mycket spillvärme som kan användas i fjärrvärmesystemet. Elen som produceras kallas för biokraft eller kraftvärme. Läs mer om kraftvärme på Energimyndighetens webbplats. 

Biodrivmedel

Biodrivmedel kallas de fordonsbränslen som är producerade av förnybar biomassa.

Läs mer:

Energicentrum Gotland
Skeppsbron 
24
621 57 VISBY
Telefon / 0498-26 90 00
Energi- och klimatrådgivningen / 0498-26 33 99
Mejla oss / energicentrum@gotland.se

Nyheter

Skriv upp dig och få senaste nytt om Energicentrums verksamhet och vad som händer inom energiomställningen på ön, direkt i din inkorg. Nyhetsmejlet kommer ut varannan vecka.

Energicentrum är en del av Region Gotland.
Besök gotland.se

På energicentrum.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. View more
Cookies settings
Jag godkänner!
Neka
Cookies & Säkerhet
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings