Tryggare tillsammans med mer egenproduktion på vår soliga ö

Det ljusnar och soltimmarna blir fler och fler. Äntligen. På Energicentrum vurmar vi för egenproduktion av el. För oss öbor finns all anledning att hitta smarta sätt att ta vara på solenergin – både var och en, och tillsammans.

Solen är vår lokala energikälla. Bara 149 600 000 kilometer bort. Och gratis är den också. Gotland lämpar sig alldeles utmärkt för produktion av solel, eftersom vi har högst solinstrålning i landet. Det handlar alltså inte bara om antal soltimmar, utan även om vinkeln som solen når oss.

Det behövs heller inte någon direkt värme för att skapa optimala förutsättningar för att utvinna solel Det kan vara riktigt ruggigt och blåsigt, men med en klar himmel blir solinstrålningen stark och just blåsten ger faktiskt kylning för solpanelerna, vilket ökar verkningsgraden. Även om det är en bister och sval vår eller höst så kan solcellerna bidra med mycket.

Känner du till att Gotland har tio solcellsambassadörer? Om inte, inspireras gärna av deras smarta lösningar, se de korta filmerna på vår solenergi-sida på webben. Solceller kan ju placeras på flera olika vis, taket är inte alltid lösningen. Och de kan även kombineras med batterilösningar.

För er som bor i bostadsrätt är det sedan 2021 möjligt att flytta solel mellan huskroppar, så att alla kan dra nytta av elen – inte bara de som bor i just den byggnaden vars tak solpanelerna är monterade på. Även det kan ni läsa mer om på vår webbplats.

I det här sammanhanget är det även läge att nämna det som kallas energigemenskap. Att en socken, ett kvarter eller plats går ihop, bildar en ekonomisk förening, och tillsammans i gemenskapen blir så kallade prosumenter. Både producerar och konsumerar el. Till exempel genom att sätta solceller på de bäst lämpade taken och lagra solelen i ett gemensamt investerat batteri. Vi märker att intresset för energigemenskaper finns på flera håll på Gotland, de som kommit längst med sina planer är Austerland energi på Östergarnslandet. Men, det finns fortfarande en del juridiska hinder som fördröjer processen för att komma i mål med sin energigemenskap. Vi och många andra jobbar envist med att driva på för att den svenska lagstiftningen som EU aviserat ska komma till.

Ja, det finns många argument för att överväga solel som energikälla. Men det kan vara en del väntetid för att få hjälp med att installera solceller. Vill ni under resans gång ha vårt stöd så är det bara att boka tid för rådgivning – oavsett om du är privatperson, sitter i en BRF-styrelse eller driver företag. Är ni en bit på väg kan vi exempelvis hjälpa er med att jämföra och förklara skillnader i de offerter ni tagit in.

Under maj anordnar vi Solsafari, med studiebesök och seminarier på tema solenergi. Håll utkik!

Marshälsningar,
Anna

Energicentrum Gotland är ett av Sveriges 15 regionala energikontor, helägt av Region Gotland. Texten är även publicerad i Gotlands Gratistidning.

Energicentrum logotyp svart stående

Kontakt

Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare
anna.backstade@gotland.se
0498-26 91 76

Mer läsning

Annas krönika i januari: “Nytt år – nya råd?”

Annas krönika i februari: “Simsalabim! Finns det någon trollformel för att bryta bilnormen?”

Gotlands tio solcellsambassadörer