Tillväxt Gotland

Tillväxt Gotland är en privat företagarförening, med över 800 medlemmar, som jobbar för en hållbar tillväxt och ett bättre företagsklimat på Gotland. Vi vill att fler företag ska kunna etablera sig på ön och att befintliga företag ska ha möjlighet att växa.

Tillväxt Gotland är en ideell förening som ägs av sina över 800 medlemmar. Medlemmarna består av gotländska företag och organisationer. Genom att samla näringsliv och övrigt samhälle bidrar vi till ökad samverkan och förståelse för de olika roller som aktörer i samhället har. Föreningens primära syfte är att verka för en hållbar tillväxt och ett bättre företagsklimat på Gotland.

Gotland består av 4500 aktiva företag och har åtta betydande branscher där de flesta företag verkar. Dessa är industri, handel, bygg, fastighet, bank/finans, lantbruk, hotell/restaurang samt transport. För att företag i dessa branscher ska kunna växa behövs näring. På Gotland finns tre viktiga näringar, besöksnäring, mat- och livsmedelsnäring samt företagens energiomställning. Tillväxt Gotland är verksamma på olika sätt i alla de stora branscherna över hela ön, och i de näringar som Gotland valt att satsa extra på. Även kulturföretagen på Gotland är en stor sektor och har stor betydelse för Gotlands attraktivitet.

All verksamhet i Tillväxt Gotland ska genomsyras av hållbarhet, oavsett det är i ordinarie verksamhet eller i något av de projekt vi driver.

Tillväxt Gotland grundverksamhet finansieras till 100 procent via medlemsavgifter. Övrig projektverksamhet finansieras ofta med sökta medel från EU och/eller Region Gotland.

Logotyp Tillväxt Gotland

Om medlemsnätverket

Tillväxt Gotland
 
 
 
 

Kontakt

Roger Hammarström, verksamhetsledare