Solkartan visar möjliga platser för solparker

Sedan 2021 har vi på Energicentrum jobbat med att utveckla en solkarta. Den finns för att underlätta projektering av solparker på Gotland. Har du mark som du vill arrendera ut? Här kan du läsa mer om Solkartan och om hur du kan vara med och bidra.

 
Varför tar Energicentrum fram en solkarta?

För att underlätta projekteringen av större solparker på Gotland. Oftast är markfrågan en avgörande faktor att de överhuvudtaget blir av. Kan vi direkt visa att det finns goda förutsättningar, är det mycket större chans att vi kan locka intressanta projekt till Gotland. Informationen finns inte samlad någon annanstans. Vi tycker att det är en viktig pusselbit för att öka andelen förnybar energi.

Bakgrunden till Solkartan?

2020 gjordes en så kallad solbruksplan i Herrljunga i västra Götaland. Det är en analys av elnätets kapacitet, tillsammans med var det geografiskt skulle passa bra att installera större solparker. Detta för att enkelt kunna svara på förfrågningar från entreprenörer som ville investera i solparker i Herrljunga. 

Vi på Energicentrum tyckte att det var ett mycket bra initiativ som bidrar till att snabba på energiomställningen mot mer förnybar energi. Så, tillsammans med forskare på Uppsala universitet, UU, ville vi därför göra en liknande analys för Gotland. UU kunde ta på sig hela kostnaden genom ett forskningsprojekt. Dock fick vi inte till ett samarbete med vårt elnätsbolag, vilket gjorde att en solparks optimala plats ur nätsynpunkt inte gick att utreda. Men trots detta är det ändå intressant att få en överblick över var det finns potentiella platser för solparker på Gotland.

Hur länge har Energicentrum jobbat med Solkartan?

Arbetet påbörjades 2021 och kartan uppdateras kontinuerligt.

Vad är syftet med Solkartan?

Solkartan underlättar projektering av nya parker på Gotland. Till skillnad från Herrljunga kan vi här dock bara kartlägga var det finns arrenderbar mark, och om den geologiskt sett lämpar sig väl för att bygga en solpark på.

Vad finns med på kartan?

På Solkartan finns de större fördelningsstationerna utmarkerade längs regionnätets stamledning. Dessa ger i alla fall en indikation på vilken nätnytta en park ger i förhållande till placeringen. Ju närmare dessa stationer parken hamnar desto bättre ur nätsynpunkt. Solanläggningar är dessutom ett bra komplement till vindkraft. Det blåser som mest på vintern när solen lyser med sin frånvaro. Därför är vindkraftverk även utplacerade i kartan. Vi har även tagit med områden med befintlig vindkraft som inte har fått vidare tillstånd, men där det alltså redan finns ett utbyggt elnät. På så vis finns det ändå en del elnätsaspekter att ta hänsyn till på kartan.

Kan vem som helst anmäla mark att arrendera ut?

Ja, vem som helst kan anmäla att de har mark som kan arrenderas ut. Dock bör den vara tillräckligt stor. Vi har satt en minsta gräns vid två hektar.

Vad händer om jag anmäler att jag har mark?

Då lägger vi in din mark i kartan som visar att den är tillgänglig som arrenderbar mark för solcellsparker. Men, det betyder inte att den är godkänd. En anmälan om samråd måste alltid göras till Länsstyrelsen. Dina kontaktuppgifter syns inte för tredje part och lämnas inte ut.

 

Frågor, funderingar eller vill du anmäla mark?

Kontakta Energicentrums tekniska projektledare Magnus Jennerholm.

Energicentrum logotyp svart stående

Kontakt

Magnus Jennerholm, teknisk projektledare
magnus.jennerholm@gotland.se
0704477707 

Mer läsning

Energikällor på Gotland – om solenergi

Gotlands tio solcellsambassadörer

“Bostadsrättsförening i Visby först med tillstånd att dela solel mellan huskroppar”