Sök företagsstöd

Vet du om att Region Gotland erbjuder affärs- och omställningscheckar till små och medelstora företag verksamma på Gotland? Checkarna kan beviljas till och med 31 maj 2023 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ansök innan den 16 december. 

Insatserna ska bidra till att öka tillväxtviljan, öka konkurrenskraften och stärka omställningsförmågan i de gotländska företagen och kan beviljas för att anlita externa tjänster.

Stödet kan omfatta 50 till 75 procent av de stödgrundande kostnaderna och kan sökas inom fyra utvecklingsområden:

  • Grön omställning
  • Innovation
  • Internationalisering
  • Digitalisering
  • Kompetens

Stödet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

All information om de olika affärsutvecklingscheckarna och hur du praktiskt går tillväga för att söka stödet hittar du på Region Gotlands webbplats.

Fler stöd att söka

Det finns olika finansiella stöd, för privatpersoner, föreningar och företag att ansöka om för att minska sin klimatpåverkan och energianvändning. Här på Energicentrums webbplats finns de samlade på sidan: Sök omställningsstöd.

Sök företagsstöd

Kontakta oss!

Energicentrum Gotland