Science Park Gotland

Välkommen om du har en hållbar affärsidé inom energisektorn! Kostnadsfritt stöd och hjälp att förverkliga den erbjuds i programform genom företagsinkubatorn på Science Park Gotland. Nere i de ljusa lokalerna i Visby hamn i anslutning till universitetet drivs också spännande utvecklingsprojekt inom olika branscher.

Science Park Gotland skapar förutsättningar för projekt och företag att bidra till en hållbar energisektor på Gotland. Vi jobbar hårt för att du som har idéer om energiomställningen kan få hjälp och stöd på vägen.

Utveckling av hållbara affärsmodeller

Genom företagsinkubatorn erbjuds gotländska företagare möjlighet att förverkliga sina hållbara affärsidéer snabbt och smart. I de två programmen SPG Startup och SPG Summit förses entreprenörer inom alla branscher med kunskap, kapital, kontor och kontakter. Ovärderlig hjälp som verkligen gör skillnad när det gäller att nå hela vägen till hållbara affärer.

Drivna utvecklingsprojekt inom energisektorn

Inom Science Park Gotland drivs också utvalda projekt som kan vara både regionala, nationella och internationella. Projekt som bidrar till hållbar utveckling och skapar förutsättningar för gotländska företag på en internationell marknad.

Node Gotland – med fokus på stora innovationer inom energiomställningen

En del av verksamheten bedrivs inom Node Gotland som ger stöttning i genomförandet av storskaliga initiativ som kan bidra till energi- och klimatomställningen på Gotland.

Har du ett företag som letar plats för etablering eller test av ny teknik inom transport, industri eller jordbruk? Kommer din satsning leda till kraftigt minskade CO2-utsläpp? Har du höga ambitioner och möjlighet att skala upp affären? Då är du rätt ute! Ta kontakt med Nodes projektutvecklare så får de det att hända.

Riktade investeringar i gotländska företag

Genom det helägda dotterbolaget RegionInvest Gotland erbjuds investeringar som möjliggör att fler gotländska bolag skapas och utvecklas, både i tidig fas och andra tillväxtskeden.

En ideell förening

Verksamheten på Science Park Gotland drivs som en ideell förening vars medlemmar utgörs av Region Gotland, Almi Företagspartner Gotland och Uppsala universitet. Verksamheten som är tillgänglig för alla på Gotland bedrivs i lokaler hos Uppsala universitet Campus Gotland nere i Visby hamn nära Almedalen.

Logotyp Science Park Gotland, SPG

Om föreningen

Science Park Gotland
 
 
 

Kontakt

Fredrik Österholm, verksamhetsledare
070-744 35 13