Passagerare som åker buss
Dela
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Passagerare som åker buss

Utlysning 3 av Energipilot Gotland: en fossilfri transportsektor och ett robustare energisystem på Gotland

Företag kan genom utlysningen söka ekonomiskt stöd för projekt med nya idéer om hur vi transporterar oss, vilka drivmedel vi använder, samt hur vi uppnår ett effektivt samspel i energisystemet på Gotland. Sista ansökningsdag är fredag den 22 oktober.

De innovativa lösningarna ska visa att det är möjligt att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål, ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige. Projektet måste genomföras på Gotland – men företag som söker stöd kan ha sin hemvist på andra ställen. Beviljade projekt kan som längst pågå till och med 15 december 2022.

Projekten ska möta någon av fyra utmaningar:

Utmaning 1 – Omställning till ett mer transporteffektivt Gotland

Utmaning 2 – En smart elektrifiering av Gotlands transportsystem

Utmaning 3 – Lokal och robust användning av biodrivmedel

Utmaning 4 – Effektivt samspel i energisystemet för att klara transporternas behov

Vem kan söka?

Små och medelstora företag (SMF) samt stora företag i samarbete med SMF. Som företag anses även sådana enheter som personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet.

Sista ansökningsdatum?

Fredag den 22 oktober 2021.

 

All information om hur du går till väga för att söka stödet hittar du här, på Energimyndighetens webbplats.

Bakgrund, från Energimyndighetens webbplats:

Om programmet ”Europeiska regionala utvecklingsfonden – projekt inom energipilot Gotland”

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och medelstora företag i arbetet med att stimulera till energieffektivare transporter och bidra till utveckling av transportsystem i samspel med elsystemet på Gotland. Detta arbete kan ske på egen hand eller i samarbete med stora företag. Avsikten är att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem, med avseende på energipolitikens tre grundpelare försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Satsningen ingår i Operativa programmet för Småland och Öarna, insatsområdet ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer”.

Programmet pågår mellan 2020-06-22 och 2023-04-30 och har en ram om totalt 30 miljoner kronor. Detta är den tredje utlysningen under programperioden.

 

Artikel av
Sophie Sölveborn
På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.