Vy av Östergarn från ovan

Energigemenskaper på Gotland? – ny rapport visar hinder och möjligheter

Tanken med en energigemenskap är att flera privathushåll eller företag går samman för att samordna sin energianvändning och dela på lokala energiresurser som solceller och batterier. Då blir det till exempel möjligt att sätta solceller på de allra bäst lämpade taken och att investera i ett stort batterilager, i stället för många små.

Energicentrum har varit med och tagit fram rapporten Energigemenskap Gotland – Hur kan regelverken utvecklas för en snabbare omställning?  som beskriver det aktuella kunskapsläget kring vad energigemenskaper är och kan bli, och som belyser vilka regelverk som behöver utvecklas – eller vilka undantag som behöver kunna göras – för att energigemenskaper ska kunna bli verklighet runt om på ön.

“Vi vill med rapporten visa att energigemenskaper kan och bör vara en del av arbetet för att nå klimatmålen. De kan bidra till ett stabilare lokalt och regionalt elnät och möjliggöra en ökad produktion ifrån förnyelsebara energikällor som sol- och vindkraft på Gotland”, säger Energicentrums projektledare Magnus Jennerholm.

Sverige ligger efter med att utforma den lagstiftning som behövs för välfungerande energigemenskaper.

“EU har i ”Ren Energi-paketet” beslutat om regelverksändringar som ska möjliggöra bildandet av energigemenskaper. Energimarknads- inspektionen har tagit fram förslag på nationella lagändringar på elmarknadsområdet där energigemenskaper är en del. Lagändringarna skulle ha varit genomförda den första januari 2021, men har ännu inte kunnat fastslås”, förklarar han.

På Gotland, som är en utpekad pilot-region för energiomställningen i Sverige, skulle det vara möjligt att driva pilotprojekt med energigemenskaper redan innan lagstiftningen är färdig. Men då behöver det bildas ”regulatoriska sandlådor” där vissa regelverk tillåts sättas åt sidan.

Läs mer om hinder och möjligheter för energigemenskaper i rapporten: Energigemenskap Gotland – Hur kan regelverken utvecklas för en snabbare omställning?

Foto av Östergarn: Johan de Verdier

Artikel av
Sophie Sölveborn
På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.