Gör skillnad

Organisation och föreningar

Bostadsrättsföreningar och organisationer har stora möjligheter att energieffektivisera, och därmed sänka sina energikostnader.

Det går att påverka den el som nyttjas i gemensamma utrymmen som tvättstugor, belysning i trapphus och utomhus, pumpar i värmesystemet eller ventilationsfläktar. Men det går också att göra stora besparingar genom att styra utrustningen så att den bara används när den behövs. Har utrustningen gjort sitt? Passa på och byt ut till nya mer energieffektivare alternativ.

På Energicentrum erbjuder vi organisationer och föreningar rådgivning – oberoende och kostnadsfritt.
Fasaden på ett flerfamiljshus omgivet av grönska från träd
Lagtröjor som hänger på tork på en tvättlina i en trädgård

Gå till avsnitt

Gå till avsnitt

Ideella föreningar

Som ideell förening kan du få hjälp av en energi- och klimatrådgivare på plats. Vi kommer ut till er och går gemensamt igenom era lokaler. Därefter tar vi fram råd och plan för energieffektiviserande åtgärder. Välkommen att kontakta oss!

Föreningar kan söka stöd för energieffektiviserande och hållbara åtgärder. Under sök omställningsstöd finns information om aktuella stöd att söka.

Bygdegård

För bygdegårdar finns investeringsstöd från Region Gotland att söka, information hittar du här.

Mobilitet

Fundera på hur ni som förening kan minska ert avtryck. Kan ni exempelvis koordinera samåkning i anslutning till era aktiviteter och sammankomster?

Fasad på flerbostadshus och blå himmel
Fasad på flerbostadshus och blå himmel

Bostadsrättsföreningar

Det finns flera sätt för bostadsrättsföreningar att energieffektivisera och därmed få lägre energikostnader. Ni kan påverka den el som nyttjas i era gemensamma utrymmen så som tvättstugor, belysning i trapphus och utomhus, pumpar i värmesystemet eller ventilationsfläktar. Det går att göra stora besparingar genom att styra utrustningen så att den bara används när den behövs. Har utrusningen gjort sitt? Då kan ni byta ut till nya mer energieffektivare alternativ.

På Energicentrum erbjuder vi bostadsrättsföreningar rådgivning, vi kommer ut till er på plats och går tillsammans igenom era lokaler. Välkommen att kontakta oss!

Mobilitet

Laddplatser

Antalet eldrivna fordon ökar och så gör efterfrågan på möjlighet till laddning. Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser. Att installera laddobxar behöver inte vara så dyrt. Enklast och billigast är en laddbox på väggen i ett garage. Innan er förening påbörjar arbetet med att installera laddplatser, kolla med ert nätbolag att det finns tillräckligt med ledig effekt i fastigheten och/eller i området. Som bostadsrättsförening finns det stöd att söka för installation av laddplatser i föreningen. Läs mer under Sök omställningsstöd

Mobilitetstips

Det kan också vara värt att funder över andra mobilitetsalternativ.

  • En bil- och eller cykelpool i föreningen kan vara till stor glädje och nytta för era boende. Det kan också bidra till att ni blir en attraktivare och mer populär förening på bostadsmarknaden.
  • Skapa en portal för samåkning. Smidigt och framförallt ett bra klimatsmart initiativ – nytta för er och klimatet!

Värmesystem

Energianvändningen i flerbostadshus ser olika ut beroende på byggnad och flera faktorer påverkar så som byggnadsår, typ av konstruktion och hur medvetna de boende är.
En normal temperatur i varje lägenhet bör ligga på 21 grader och något lägre i sovrummen. En tumregel är att varje grad som ökas eller minskas medför ca 5% ökning eller minskning i energianvändning. Tänk på att det är viktigt att med et väl injusterat värmesystem – bör göras regelbundet var 10-15 år.

Aktuella värmesystem för bostadsrättsföreningar
  • Värmepumpar
  • Pelletseldning
  • Solvärme
  • Fjärrvärme

Läs mer om värmesystem under Gör skillnad – Privatperson

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten

Regeringen beslutade i november 2019 om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader, och Boverket har 2020 fattat beslut om tillämpningsföreskrifter till förordningen. Närmare bestämt innebär ändringen nya krav på att installera mätare som mäter och debiterar uppvärmning och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus, så kallad individuell mätning och debitering (IMD). IMD är en metod för att minska energibehovet för uppvärmning, genom sänkt innetemperatur och minskad användning av tappvarmvatten.

De byggnader som påverkas av IMD för uppvärmning är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. Du som äger en fastighet som enligt energideklarationen har en högre energianvändning än 200 kWh/m2 och år behöver ha installerad IMD klar till 1 juli 2021. IMD ska också installeras om du som fastighetsägare planerar att göra en ombyggnad efter 1 juli 2021 som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentlig ändring på befintliga systemet.

Om du planerar att energieffektivisera för att hamna lägre än 200 kWh/m2 och år kan du undvika kravet för att installera IMD. Det som gäller då är att:

  • Energieffektiviseringsåtgärderna ska vara klara senast 1 juli 2023. En genomförandeplan för åtgärderna ska då finnas klar 1 juli 2021.
  • Om energieffektiviseringsåtgärderna ska ske i samband med ombyggnad så ska de vara klara senast 1 juli 2026.

Slutligen finns det möjlighet till undantag för kravet för både IMD av värme och tappvarmvatten, om det går att visa att det inte är tekniskt genomförbart och ej lönsamt.

Solceller
Solceller

Producera egen solel

Er förening kan bli klimatsmat! Att producera egen solel är ett exempel.

Har er förening funderat på att skaffa solceller eller solfångare, läs mer under Gör skillnad – Privatperson

Inspireras och hitta kontaktuppgifter till våra solcellsambassadörer här.

10 energitips för organisationer

Det finns områden som är återkommande för de föreningar och organisationer vi hjälp genom åren. Ni kan påverka er energianvändning! Här listar vi 10 viktiga faktorer för er som förening eller organisation att ha koll på:

Logga in på ”Mina sidor” på GEABs webbplats och följ er energianvändning – både för fjärrvärme och elanvändningen. Inloggningsuppgifter står på er faktura. Om ni har en Effekttariff har ni timavläsning och kan följa er energianvändning för varje timme året runt. Här får ni data på ert högsta timmedelvärde för varje månad. Har ni Enkel- eller Tidstariff får ni enbart månadsdata. Det går att be om timavläsning oavsett vilken tariff ni har.

Effekttariff är oftast det billigaste alternativet om ni har en lite högre säkringsstorlek, över 63 amp. Det beror på hur ert förbrukningsmönster ser ut.

Jämför vi Tids- och Enkeltariff är Tidstariff bästa alternativet för er med en hög elanvändning på sommaren och Enkeltariff för er med en hög användning på vintern. Mer om priser kan ni läsa på GEABs webbplats.

Ett bra första steg är att se över isoleringen av vind samt kolla skicket på tätningslister till fönster och dörrar. Det är förhållandevis billigt och kan ge en stor kostnadsbesparing. Viktigt att bibehålla samma ventilation vid en tilläggsisolering. Kontrollera även isolering kring vattenrör och ventilationsrör.

Kontrollera skicket på termostatrar till radiatorer och golvvärme.

Justera in värmekurvan till er värmepump.

Det finns förstås ett värde i att använda den belysningen som redan köpts in. Men vid nyinvestering är det LED som är det bästa alternativet.

En egen solcellsanläggning börjar bli så pass billigt att det oftast är en väldigt bra investering. Räkna med en återbetalningstid på runt 12-16 år. Det är förstås en fördel om ni har en hög förbrukning under sommardelen av året. På sikt ger en solcellsanläggning ett stabilt och lågt elpris.

Om ni eldar med olja är det dags att byta till ett värmepumpssystem eller ett system med bioenergi.

Har ni en hög vattenförbrukning betalar detta byte tillbaka sig på väldigt kort sikt.

Exempelvis när det gäller kyl- och frysrum.

Hydrerad Vegetabiliske Olja (HVO) är en typ av biodisel och helt framställt av förnybara komponenter. Tankställen finns i Visby, Roma, Hejde och i Hemse.

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.