Nya siffror visar rekordhögt söktryck på energi- och klimatrådgivningen

Allt fler vänder sig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd. 2022 var antalet rådgivningar drygt 29 000 – jämfört med knappt 16 000 rådgivningar 2021. Det visar Energimyndighetens senaste uppföljning.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, EKR, finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Den erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning på energiområdet till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag.

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt. Totalt rapporterades drygt 26 000 rådgivningar in under januari – oktober 2022. Uppgången fortsatte i hög takt resten av året, till totalt drygt 29 000 rådgivningar under hela 2022. Det motsvarar en ökning på 81 procent jämfört med knappt 16 000 rådgivningar under hela 2021.

­– Det är ett kvitto på att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt stöd både hos sina målgrupper och för vårt arbete med att ställa om till ett robust och hållbart energisystem, säger Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten.

Frågor om solceller och värmepumpar vanligast

Rådgivningen har också gett effekt. Nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Under 2022 har frågor om solceller, värmepumpar och uppvärmning generellt legat på topplistan över frågeställningar. Men energirådgivarna behöver besitta en bred kompetens. De regionala utvecklingsledarna på energikontoren har därför en viktig roll att löpande fortbilda rådgivarna så de alltid har aktuell kompetens inom hela energi- och klimatområdet.

– För att komplettera och stödja den enskilda rådgivningen har Energicentrum gjort såväl punktinsatser, till exempel genom energipristräffar runtom på Gotland och närvaro på öns bibliotek, ett postutskick med vägledande tips om hur gotlänningen kan spara energi hemma, som kontinuerliga insatser. Vi har nu månatliga träffar ”Fredagskaffi” på vårt kontor dit alla är välkomna, säger Energicentrums verksamhetschef Patrick Dahl.

Under 2022 har energi- och klimatrådgivarna gjort särskilda insatser för laddfordon/laddinfrastruktur och energieffektivisering i byggnader, vilket är två ämnen som Energimyndigheten bedömer vara prioriterade områden i energiomställningen.

Läs hela rapporten här:
https://www.energimyndigheten.se/4941d8/globalassets/energieffektivisering_/jag-vill-energieffektivisera-mitt-foretag/dokument/fordjupad-uppfoljning-ekr-2022.pdf

 

Vill du veta mer kontakta gärna:

Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten
Telefon: 016-544 20 63

Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare Energicentrum Gotland
Telefon: 0498-26 91 76
E-post anna.backstade@gotland.se

Patrick Dahl, verksamhetschef Energicentrum Gotland
Telefon: 070 498 37 36
E-post: patrick.dahl@gotland.se

 

Energicentrum logotyp svart stående

www.energicentrum.gotland.se

Vi är ett av Sveriges 15 energikontor, helägda av Region Gotland och erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning samt fria aktiviteter med fokus på öns energiomställning.

 

 

 

Relaterad information

Rapport: Fördjupad uppföljning kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) år 2022

Boka rådgivning