Mobilitet på Gotland

Energicentrum Gotland ska vara ett nav för frågor kring hållbart resande och ett fossilfritt transportsystem på Gotland. Det finns redan gott om sådana genomförda projekt på Gotland. Ambitionen är att fortsätta att i ännu högre grad skapa aktiv delaktighet från allmänhet och företag.

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av den koldioxid som släpps ut på Gotland. Då är inte sjöfart och flyg inräknat. Vi har alltså en stor utmaning framför oss att minska våra utsläpp. Förutom den snabbt växande övergången till el- och även gasfordon kan den befintliga fordonsparken utnyttja biobränslen genom HVO för diesel- och konvertering till biogas eller Etanol för bensinfordon. Både som privatperson och företagare finns det många åtgärder att vidta som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Gå till avsnitt

Gå till avsnitt

Mobilitet vad är det?

’Mobilitet’ är ett samlingsbegrepp inom samhälls- och transportplanering för hur människors behov får styra hur samhället planeras och byggs för att underlätta vår vardag. Begreppet ersätter inte ’transporter’ och ’resande’ som traditionellt använts för förflyttning av människor och gods. Däremot går begreppet att använda bredare och ger nya lösningar och perspektiv på hur människor kan förflytta sig utifrån samhällets behov av omställning.

Oavsett förutsättningar handlar mobilitet om att göra smarta, hållbara val i vardagen. Det kan vara att välja färdmedel efter tillfälle och behov. Människors behov varierar från dag till dag, alltså borde även färdmedlet göra det. Men ofta väljer vi samma transportmedel utan att reflektera, av rutin och vana. Därför behöver samhället planeras och byggas så att det blir lätt att göra rätt.

Projekt inom mobilitet

Det pågår och har genomförts flertalet projekt inom mobilitet i vår region.

Vi måste börja transportera oss smartare

Här kommer några tips:

 • Kan ditt möte ske digitalt?
  Då behöver du inte transportera dig.
 • Gå och cykla så ofta du kan.
 • Åk kollektivt om möjligt.
 • Bli medlem i en bilpool.
 • Samåk med vänner och grannar.
 • Kör ”Sparsam körning”, även kallat ECO-drivning.
 • Planera dina resor i förväg, så slipper du onödiga körningar.
 • Sköt om ditt fordon, då minskar onödiga utsläpp och bränsleförbrukning.
 • Byt till ett fordon som kan tankas med ett förnybart drivmedel.

Elfordon

Gotland har, med sina korta avstånd, gynnsamma topografi och avsaknad av motorvägar, bra förutsättningar för elbilar. Under de senaste åren har vi fått en väl utbyggd laddinfrastruktur för elfordon. Antalet elbilar ökar stadigt på Gotland.

Laddstationer

Det finns ett 60-tal laddplatser runt om på ön. Av dessa är fyra stycken snabbladdare och de är placerade i Fårösund, Hemse och Visby. Många av laddstationerna finns vid besöksmål och vid livsmedelsbutiker på ön, där många stannar lite längre.

Laddstationer – karta  

En karta över samtliga laddstationer runt om på ön.

Projekt som pågår: Hela Sverige laddar

Läs mer om insatsprojektet som pågår under 2022, ladda ner checklistor och få tips om laddstöd via vår projektsida Hela Sverige laddar.

Räcker elen i Sverige till alla elbilar?

Vad händer om dagens fem miljoner bilar i Sverige kördes på el och behövde laddas istället för att tankas på macken? Se Vattenfalls korta film (2 min).

Biodrivmedel

Biogas

På Gotland har vi sedan 2009 egenproduktion av biogas, som i sin tur uppgraderas och komprimeras till fordonsgas. Det gör att vi får en fordonsgas som är tillverkad till 100% av biogas.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är ren och komprimerad metangas. Metangas kommer antingen från fossil gas via utvinning vid gasfält, eller som biogas genom rötning av organiskt material så som matrester, gödsel och odlade grödor. Vid rötningen bildas koldioxid, vattenånga mm som måste renas innan det kan bli fordonsgas. När gasen är renad, komprimeras den till 200 bars tryck. Med en fylld gastank kan din bil köra 30-45 mil.

Tanka fordonsgas

Det finns flera ställen runt om på ön där det går att tanka fordonsgas. I Visby återfinns två tankställen, på norra delen av ön i Lärbro och på södra delen av ön i Alva. Räknat på antalet invånare är Gotland gasmackstätast i landet!

Tanka fordonsgas på Gotland

Karta över samtliga orter på Gotland där det är möjligt att tanka fordonsgas

Tanka fordonsgas i Sverige

Karta över samtliga ställen i Sverige där det är möjligt att tanka fordonsgas.

HVO

Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO) är en typ av biodiesel, helt framställt av förnybara komponenter så som vegetabiliska och animaliska fetter. Tanka din dieselbil med HVO du kan du sänka bilens utsläpp av växthusgaser med 80-90% jämfört med fossil diesel. Tankställen för HVO finns i Visby, Roma, Hejde och i Hemse. Hos BioDrivÖST kan du läsa mer om HVO.

Vilket förnybart drivmedel passar mig? (PDF)

För dig som vill byta till ett mer hållbart drivmedel och funderar på vilka valmöjligheter som finns. En broschyr framtagen av BioDriv ÖST i samverkan med energikontor och kommunal energi- och klimatrådgivare.

Fördjupning förnybara drivmedel

Vill du läsa mer om olika typer av förnybara drivmedel har vi samlat broschyrer på ämnet här.

Kollektivtrafiken på Gotland

Region Gotland kan du läsa mer om kollektivtrafiken och vad som är aktuellt just nu.

Cykla på Gotland

Region Gotland kan du läsa om förutsättningarna för cykling på Gotland.

Cykelvänlig arbetsplats är en utmaning för arbetsplatser på Gotland, för arbetsgivare som vill ge sina medarbetare bättre förutsättningar för att ta cykeln till jobbet.

Framtida mobilitetslösningar

Det finns många mobilitetslösningar som fortfarande behöver hitta sin plats på Gotland.

Samåkningstjänst

En tjänst som erbjuder samåkning. Det kan exempelvis vara en taxitjänst där du delar din taxiresa med en annan person som ska åt samma håll eller destination som du själv.

Granskapskontor

Det är som det låter – ett kontor som finns i ditt grannskap, nära ditt hem.

Paketbox

En leverantörstjänst där paket levereras till boxar och du sedan själv hämtar ut, istället för att ett leveransföretag ska köra runt till flertalet adresser.

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies.