Månadens ord: variationshantering

Syftet med variationshantering? Att få en bättre matchning mellan elproduktion och elanvändning. Variationshantering är ett samlingsbegrepp som rymmer många olika åtgärder och lösningar.

Förnybar energi är beroende av väder, blåst och sol ger vindenergi och solenergi. Och eftersom nivån i elproduktionen från förnybara källor kan variera en hel del, beroende på väder och säsong, behöver vi hitta strategier för att skapa stabilitet. Undantaget i det här sammanhanget är vattenkraften. Den är väderberoende i mängden regn, men själva produktionen kan regleras av oss via dammar.

Fossila bränslen har uppenbara nackdelar för vårt klimat, men fördelen att vi bara producerar så mycket som konsumtionen kräver i varje givet ögonblick. För att uppnå samma balans med väderberoende och förnybar energiproduktion från sol, vind och vatten krävs det andra åtgärder, till exempel variatonshantering genom lagring och flexibilitetstjänster.

Lagring handlar om att lagra el över tid, till exempel från solproduktion på sommaren för användning vintertid. Det kan även handla om kortare lagring för att samla upp energi inom dygnet för stora koncentrerade uttag, till exempel för laddning.

Flexibilitet handlar i det här sammanhanget om en målbild där energisystemet består av flöden i flera riktningar (inte enbart från elbolag och hem till oss abonnenter) och att det uppmuntras att elkonsumtionen sprids bättre över dygnet och i vissa fall över året.

Vilket ord vill du att vi tar upp framöver? Mejla gärna ditt önskemål till oss! energicentrum@gotland.se.

Månadens ord: variationshantering

Frågor?

Kontakta oss på Energicentrum Gotland,
 

Relaterat innehåll

Månadens ord: energigemenskap

Månadens ord: mobilitet

Månadens ord: prosument