Månadens ord: energieffektivisering

Vi kan minska, eller helt ta bort, delar av ett energibehov genom energieffektivisering. Det är ett kraftfullt verktyg! Att energieffektivisera innebär samtidigt mindre klimatpåverkan och kan leda till minskade energikostnader.

Energieffektivisering strävar mot ”Den bästa kilowattimmen är den som aldrig används”. Att åtgärder görs som minskar ens energibehov. Det kan även handla om att arbeta effektivt med att konsumera när det är som mest gynnsamt, prismässigt. Till exempel att ladda bilen eller ha igång tvättmaskinen på natten.

Se över klimatskalet

För alla som äger eller förvaltar uppvärmda byggnader är klimatskalet (väggar, tak, grund samt fönster och dörrar) den grundläggande pusselbiten när det gäller energieffektivisering. Att se till att klimatskalet är i gott skick är den första åtgärden att ta tag i för att hålla nere sin energianvändning.

Justera värmesystemet

Utöver det är arbetet med effektiva och injusterade värmesystem en viktig pusselbit. Att ha rätt inställd värmekurva för till exempel sitt vattenburna värmesystem har betydelse, eftersom det då inte produceras en onödigt hög vattentemperatur som inte byggnaden har behov av.

Att ha väl fungerande termostater och rätt hastighet på värmesystemets cirkulationspump gör också skillnad. Det sparar inte bara energi utan minskar även risken för störande ljud.    

Åtgärder innanför väggarna?

Den tredje pusselbiten är att all verksamhet inne i själva byggnaderna ska göras så energieffektiv som möjligt. Att byta ut gamla produkter som drar mycket el är ett exempel. Nyare modeller av till exempel vitvaror har ofta ny teknik som är mer energieffektiv. De har en mindre klimatpåverkan och sparar energi. Till exempel kan en ny kyl eller frys använda upp till 80 procent mindre el jämfört med en som är 20 år gammal. När vi önskar ljus i mörkret kan det vara bra att veta att en halogenspot-lampa drar cirka sju gånger så mycket el som en motsvarande LED-lampa.

Beteendeförändringar gör skillnad

Beteende och beteendeförändringar påverkar energianvändningen i hög grad. På Energicentrum uppmuntrar vi både privatpersoner och olika typer av verksamheter att följa sin elanvändning på ”Mitt GEAB” som du loggar in på via GEAB:s webbplats. Vill du ha fler råd om hur du kan energieffektivisera därhemma? Läs mer på vår webbplats under vinjetten “Gör skillnad” – eller boka rådgivning hos oss.

Guider: Ännu mer om energieffektivisering 

På Energimyndighetens webbplats hittar du målgruppsanpassade guider:

Läs Husguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt hus.

Läs Företagsguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt företag.

“Varje kilowattimme räknas”

Ta del av Energimyndighetens informationskampanj “varje kilowattimme räknas”. Där hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Månadens ord: energieffektivisering

Frågor?

Kontakta oss på Energicentrum Gotland,
 

”Den bästa kilowattimmen är den som aldrig används”

Relaterat innehåll

Månadens ord: energigemenskap

Månadens ord: mobilitet

Månadens ord: prosument

Månadens ord: variationshantering

Månadens ord: lastbalansering