Leader Gute

Leader Gute är en ideell förening som fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygden. Projekt som får stöd ska drivas enligt leadermetoden som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Stödet som fördelas kommer från EUs struktur- och investeringsfonder, staten och Region Gotland.

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Egen utvecklingsstrategi för Gotland

Varje leaderområde har sin egen utvecklingsstrategi som bygger på de lokala behoven och styr vilka idéer som kan få projektstöd. Gotland är ett leaderområde och Leader Gutes kansli informerar, ger råd och tar emot ansökningar.

Stöd inom förnyelsebar energiomställning

I Leader Gutes strategi är förnyelsebar energiomställning på Gotland ett område där man kan söka stöd. Gotland ligger idag långt framme men fler lokala tillämpningar för användning och produktion av förnyelsebar energi behövs. Därför finns nu möjlighet för utvecklingsbolag, LRF- avdelningar, lokala föreningar och liknande att söka stöd till så kallade miniprojekt inom detta område.

Miniprojekt är ett mindre stöd som är enkelt att söka och där beslut fattas snabbt. Stöd på upp till 40 000 kronor kan sökas till att utveckla idéer och kunskap för att öka lokal användning och produktion av förnyelsebar energi. Det kan handla om att genomföra kommunikationsinsatser, anlita konsulter till att göra undersökningar, kartläggningar och analyser med mera.

Sök miniprojekt via Leader Gutes webbplats

Mer information om stödet inom miniprojektet ”Förenyelsebar energi på lokal nivå”, folder och ansökningsblankett hittar du på Leader Gutes webbsida om miniprojekt.

Logotyp Leader Gute

Om föreningen

Leader Gute
 

Kontakt

Elin Lundqvist, verksamhetsledare
0498 501 80
ellen.lundkvist@leadergute.se