Fossilfri färjetrafik – går det?

Färjetrafiken är Gotlands livsnerv. Nu pågår arbetet inför upphandlingen av trafiken för kommande avtalsperiod från 2027. Går det att upphandla en färjetrafik som både är hållbar och bidrar till Gotlands utveckling – samtidigt och utan ökande kostnader?

Färjetrafiken är Gotlands landsväg över havet. Snabba, täta och säkra färjeöverfarter är viktiga för att kunna bo, verka och leva på Gotland. Samtidigt ger färjetrafiken stora fossila utsläpp. I detta seminarium diskuterar vi förutsättningarna för en god färjetrafik till och från Gotland OCH ökad hållbarhet – redan från nästa avtalsperiod med start 2027.

  • Hur kan en framtida trafik genomföras med minskad klimatpåverkan, men bibehållen tillgänglighet till Gotland?
  • Går det att gå över till exempelvis biogasdrift utan kraftiga fördyringar?
  • Innebär förlängda överfartstider ett totalt minskat bränslebehov för trafiken?
  • Är det så vi ska lösa frågan, eller finns det andra vägar?

Här diskuteras vilka möjligheter som finns för en hållbar Gotlandstrafik idag och i framtiden.

Seminarium under Almedalsveckan 2021 (51 min)

Medverkande:
  • Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande, Region Gotland (C)
  • Lennart Kallander, avdelningschef Nationell Planering, Trafikverket
  • Christer Bruzelius, senior partner, Gotland Tech Development
  • Jacob Granqvist, affärschef Maritim LNG, Gasum
  • Helena Andersson, moderator och eko-strateg, Region Gotland.
Fossilfri färjetrafik – går det?

Kontaktperson

Patrick Dahl, verksamhetsledare
patrick.dahl@gotland.se