”Energigemenskaper runt om på ön skulle hjälpa Gotland att stå stadigt”

P4 Gotland rapporterade nyligen siffror från GEAB elnät som visar att elförbrukningen på ön hittills i år minskat med 7 procent jämfört med 2021. Utöver beteendeförändringar hos gotlänningarna anges ökad egenproduktion av solel som en viktig faktor. Energicentrums tekniska projektledare Magnus Jennerholm gläds åt siffrorna, men ser samtidigt att behovet av energigemenskaper är större än någonsin.

– Det är så bra och roligt att den här typen av nyheter når ut brett, som visar att egenproducerad solel gör skillnad. Vi har absolut rätt förutsättningar för att hämta energi från sol och vind och kan vi göra det i större skala, och tillsammans, är det ännu bättre, säger Magnus Jennerholm.

Gå samman med grannarna

Han menar att med den situation som råder på elmarknaden är det än mer viktigt att det gotländska energisystemet riggas för att sträva mot ökad självförsörjning. Ett effektivt sätt är energigemenskaper. Att gå samman med granarna, bilda en ekonomisk förening och producera och lagra el i större skala inom gemenskapen. Lagstiftningen på området möjliggör dock inte detta, ännu. Men det går att förbereda sig i grannskapet eller ute i socknen.

Gotland som “regulatorisk sandlåda”

– Vi jobbar för att Gotland bör fungera som en ”regulatorisk sandlåda” som kan testa nya grepp innan lagstiftningen är klar. Vi är utsedda som energipilot för Sverige och har ett avgränsat elnätsområde som lämpar sig väl som testområde. Det skulle ge möjlighet att söka och testa lösningar för ett robust energisystem med större flexibilitet, där energigemenskaper kan bidra.

– Det gotländska energisystemet behöver förmåga till så kallad variationshantering, bättre matchning mellan elproduktion och elanvändning, för att minska beroendet av tillförsel av el från fastlandet.

För den som vill lära sig mer om detta, eller sätta sig in i hur en energigemenskap skulle kunna bildas hälsar Magnus Jennerholm att Energicentrum just nu gör en extra insats för att kunna vara med vid exempelvis träffar i bygdegårdar ute i socknarna för att berätta mer. Gothem är en socken som visat intresse.

Första energigemenskapen på Östergarnslandet?

På Energicentrum finns ett långsiktigt mål om att bidra till att minst 50 energigemenskaper bildas på Gotland. Austerland Energi på Östergarnslandet står i startgroparna för att bli den första.

– Vi stöttar Austerland i deras process, och hjälper gärna fler, säger Magnus Jennerholm.

I Austerlandprojektet ska 200 hushåll, ett större lantbruk samt ett reningsverk tillsammans dela på energi ifrån en stor solcellspark. Etableringen kommer ske i flera steg där de framåt ser att batterilager, elbilspool och gemensam aggregerad styrning kommer att bli viktiga delar för att bidra till ett mer flexibelt och därmed robust elsystem – där produktion och konsumtion sker inom samma område.

Lyssna på radioinslaget från P4 Gotland

Sändes 12 oktober 2022: “Så mycket minskade gotlänningarna sin elförbrukning i september“.

Energicentrum logotyp svart stående

Kontakt

Magnus Jennerholm, teknisk projektledare
E-post Magnus.Jennerholm@gotland.se

Läs mer om energigemenskaper, variationshantering, lagring och flexibilitet

Månadens ord: energigemenskap

Månadens ord: variationshantering – flexibilitet och lagring

Rapport:  Energigemenskap Gotland – Hur kan regelverken utvecklas för en snabbare omställning?